24/02 Phần thưởng muôn đời

24/02/2022 – THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Mc 9,41-50

PHẦN THƯỞNG MUÔN ĐỜI

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Ki-tô… người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mc 9,41)

Suy niệm: Giải thưởng được trao cho những cá nhân, tập thể xuất sắc trong một lãnh vực nào đó như công nhận cũng như đền bù phần nào cho các nỗ lực đáng khen ấy. Người nhận giải thưởng thường đạt được các thành quả rực rỡ, nhờ đã nỗ lực hết mình. Đang khi ấy, Chúa lại thưởng ta không dựa trên các thành quả to lớn, nhưng căn cứ trên tấm lòng. Một chén nước lã hay một phần tư đồng xu của bà góa nghèo (x. Lc 21,2), hoặc năm chiếc bánh và hai con cá của một em nhỏ (x. Ga 6,9) có giá trị gì đâu, thế nhưng lại được Chúa đảm bảo cho một phần thưởng muôn đời. Đối với Chúa, làm cho Ngài, vì Ngài, mới là điều quan trọng, quyết định giá trị của công việc ta làm.

Mời Bạn: Thiên Chúa tạo dựng nên bạn theo hình ảnh của Người. Rồi qua phép Thánh tẩy, bạn trở nên con Chúa, được thuộc về Đức Ki-tô hoàn toàn, phẩm giá của bạn trở nên cao quý vô cùng. Ý thức như thế, chúng ta cần phải làm nổi bật hơn nữa hình ảnh cao quý ấy bằng chính cuộc sống biết cho đi, dù chỉ là một ly nước lã, để Thiên Chúa được tôn vinh trong chính bạn.

Chia sẻ: Bạn đã nhiều lần làm việc bác ái, nhiều lần cho đi. Nhưng bạn có làm những việc ấy vì là danh nghĩa người con Chúa, hay chỉ vì sự thương hại theo kiểu ‘bố thí’?

Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm mỗi việc làm, lời nói, suy nghĩ trong ngày là dành cho Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con được làm con cái Chúa và là người em Chúa Ki-tô. Xin giúp con sống xứng đáng với phẩm giá cao quý này bằng việc cho đi như chính Chúa. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:8622
Hôm qua:19889
Tuần này:65293
Tháng này143368
Số Lượt Truy Cập:36835389
Số khách đang Online 291