07/03 Làm và không làm

07/03/2022 – THỨ HAI TUẦN 1 MC

Th. Pe-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta, tử đạo

Mt 25,31-46

LÀM VÀ KHÔNG LÀM

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong nhưng anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

Suy niệm: Qua dụ ngôn ngày phán xét cuối cùng, Chúa Giê-su cho biết người ta được thưởng công hay bị luận phạt tuỳ theo họ làm hay không làm một số việc thoạt trông không lấy gì làm to tát. Đó là “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, kẻ rách có áo mặc, tiếp đón khách lỡ đường, thăm viếng bệnh nhân và kẻ tù đày…” Chuyện thường thôi, thế nhưng lại vô cùng quan trọng bởi vì những việc ấy dù nhỏ bé kín ẩn, Chúa cũng biết cả, và hơn nữa, những ai làm những việc ấy Chúa kể là làm cho chính Chúa. Và càng ngỡ ngàng hơn nữa khi mà, dù họ không hề tính toán hơn thiệt, cũng không biết rằng làm thế là mình đang phục vụ Chúa, họ cũng vẫn được ân thưởng “thừa hưởng Vương quốc đã dọn sẵn cho họ từ tạo thiên lập địa.”

Mời Bạn: Cuộc sống này là một chuỗi những hành động, chúng ta phục vụ người thân, bạn bè và cả người nghèo khổ, những người chúng ta chưa từng quen biết… Từng việc tốt chúng ta làm cho anh chị em sẽ luôn được Chúa “ghi nhận” là làm cho chính Ngài.

Sống Lời Chúa: Luôn quan tâm và phục vụ người thân cận trong gia đình, cộng đoàn cách vui tươi, mau mắn bằng những việc làm cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con thường nghĩ rằng muốn làm đẹp lòng Chúa, muốn nên thánh là phải làm những công việc cao siêu vĩ đại, nhưng hôm nay Chúa mở cho chúng con biết lối lên Trời vô cùng đơn giản, dễ dàng. Xin thêm sức và thêm lòng mến để chúng con phục vụ không mỏi mệt. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:13449
Hôm qua:30239
Tuần này:13449
Tháng này91524
Số Lượt Truy Cập:36783545
Số khách đang Online 370