11/03 Công chính mới

11/03/2022 – THỨ SÁU TUẦN 1 MC

Mt 5,20-26

CÔNG CHÍNH MỚI

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

Suy niệm: Trong xã hội Do Thái thời xưa, giới kinh sư và Pha-ri-sêu được dân chúng trọng vọng và được coi như mẫu mực của sự công chính. Họ giữ các luật lệ, truyền thống, tập tục một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Thế mà Chúa Giê-su yêu cầu các môn đệ phải “công chính hơn” những lớp người ấy thì mới được vào Nước Trời. Thực ra, Chúa Giê-su không đến để bãi bỏ, nhưng kiện toàn luật Mô-sê. Sự công chính mới mà Chúa không đặt nền tảng trên luật Mô-sê nữa mà là trên tình yêu.

Mời Bạn: Nếu lề luật cấm giết người, thì sự công chính mới đi sâu hơn đến đến mức không được giận ghét người khác, vì đó là động cơ dẫn đến việc giết người. Việc thờ phượng Chúa không chỉ là dâng tiến của lễ chiên bò, mà quan trọng hơn, người dâng của lễ phải có trái tim hòa bình, biết chủ động tha thứ và hòa giải với người khác. Để sống sự công chính mới của Chúa Giê-su, bạn phải loại bỏ tinh thần nệ luật và hình thức và trở nên đồng hình đồng giảng theo mẫu gương yêu thương của Thầy Chí Thánh.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm làm hơn mức tối thiểu mà lề luật qui định để thực thi sự công chính mới của Chúa Giê-su.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cái chết thập giá của Chúa trên đồi Can-vê đã đóng ấn dứt khoát cho sự công chính mới. Chúa đã yêu thương, tha thứ những kẻ thù ghét mình, và sẵn sàng trao hiến tất cả cho nhân loại. Xin giúp con biết sống sự công chính mới mà Chúa đòi hỏi để trở nên thành viên của Nước Trời. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:14260
Hôm qua:30239
Tuần này:14260
Tháng này92335
Số Lượt Truy Cập:36784356
Số khách đang Online 201