05/04 Được dương cao

05/04/2022 – THỨ BA TUẦN 5 MC

Ga 8,21-30

ĐƯỢC GIƯƠNG CAO

Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu.” (Ga 8,28)

Suy niệm: Thập giá đối với người Do Thái là sự ô nhục, đối với dân ngoại là sự điên rồ (x. 1Cr 1,22). Thế mà Chúa Giê-su lại chọn thập giá đó làm phương thế cứu độ nhân loại. Chúa hoàn toàn ý thức điều đó khi nhiều lần Ngài khẳng định: “Con Người sẽ được giương cao” (x. Ga 3,14; 12,32). Ngài còn báo trước cho các môn đệ: “Người phải lên Giê-ru-sa-lem… bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (x. Mt 16,21). Trong cơn thống khổ tại vườn Cây Dầu, Ngài đã “xin đừng theo ý con” mà “vâng theo ý Cha” đón nhận thập giá (x. Mt 26,39). Đúng như vậy, Ngài không “bị” mà “được giương cao”. Nghĩa là Ngài bước lên cây thập giá trong tâm thế hoàn toàn chủ động với ý thức và tự nguyện, mà hơn nữa, nhờ đó Ngài “được tôn vinh” (x. Ga 12,23; Pl 2,9), và nhân loại được cứu độ nhờ cái chết và cuộc phục sinh của Ngài.

Mời Bạn: Tình yêu đòi hỏi cả hai phía chủ thể phải có sáng kiến và sự chủ động. Không có tình yêu khi bị ép buộc. Không có người “bị yêu” nhưng chỉ có người “được yêu” và tình yêu đó sẽ tồn tại. Chúa đã đi bước trước đến với chúng ta và yêu thương chúng ta như vậy, chúng ta đã đáp lại tình yêu của Chúa thế nào? Tự nguyện với cả tấm lòng hay chỉ là thụ động ở mức tối thiểu mà thôi?

Sống Lời Chúa: Mời bạn chiêm ngắm thánh giá Chúa và xin được cảm nghiệm tình yêu của Ngài hiến thân vì chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa đã tự nguyện chấp nhận cái chết đau thương trên thánh giá để chuộc tội cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết đáp đền tình yêu Chúa cách cân xứng bằng đời sống tin – cậy – mến của chúng con. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:13249
Hôm qua:30239
Tuần này:13249
Tháng này91324
Số Lượt Truy Cập:36783345
Số khách đang Online 546