09/04 Chết thay cho toàn dân

09/04/2022 – THỨ BẢY TUẦN 5 MC

Ga 11,45-57

CHẾT THAY CHO TOÀN DÂN

Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, là thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. (Ga 11,49-50)

Suy niệm: Cai-pha, với tư cách “là thượng tế năm ấy”, đã vô tình nói tiên tri về Đức Giê-su: Ngài không chỉ chết thay cho dân, mà chính cái chết ấy lại trở nên phương thế để “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” Cai-pha và những người Pha-ri-sêu chỉ bận tâm đến việc nhổ bỏ cái gai là Đức Giê-su: “Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy” và họ quyết định giết Ngài. Nhưng với Thiên Chúa, Ngài có thể vẽ nên đường thẳng từ những nét cong: từ mưu toan độc địa của giới lãnh đạo Do-thái, Chúa đã làm cho cái chết của Đức Giê-su trở nên phương thế cứu độ khi cho Con Một Ngài phục sinh vinh quang.

Mời Bạn: Đức Ki-tô vẫn tiếp tục cuộc khổ nạn của Ngài nơi những con người bị loại trừ, bị áp bức bất công, bị lạm dụng, bị giết chết trong thế giới hôm nay. Hy tế đó của ngài vẫn tiếp tục thể hiện nơi mầu nhiệm Thánh lễ mà Giáo hội cử hành. Bạn cũng tham dự vào hy tế “chết thay cho toàn dân” đó khi tham dự Thánh lễ và khi bạn dám hy sinh thân mình, thậm chí cả mạng sống, để phục vụ anh chị em mình.

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa những hy sinh phục vụ hằng ngày kết hợp với hy tế của Chúa Ki-tô khi bạn tham dự Thánh lễ, để xin ơn hoán cải cho mình và cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã chấp nhận cách hành xử bất công để làm nên phương thế cứu độ. Xin cho con đừng mất hy vọng dù gặp những gian nan thử thách.

Khách truy cập

Hôm nay:13316
Hôm qua:30239
Tuần này:13316
Tháng này91391
Số Lượt Truy Cập:36783412
Số khách đang Online 530