20/05 Được gọi để làm bạn hữu

20/05/2022 – THỨ SÁU TUẦN 5 PS

Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục

Ga 15,12-17

ĐƯỢC GỌI ĐỂ LÀM BẠN HỮU

“Anh em là bạn hữu của Thầy.” (Ga 15,14)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng này là “chúc thư tâm huyết” Chúa gửi lại cho các môn đệ trước khi đi chịu chết. Để được thừa hưởng lời di chúc, trước tiên phải xác lập được mối quan hệ thân thiết đặc biệt. Và Chúa đã làm điều đó: “Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy.” Được Chúa kể là anh em, là bạn hữu của Ngài, còn vinh dự nào bằng! Thánh I-rê-nê đã thốt lên: “Này ki-tô hữu, hãy nhớ đến phẩm giá của bạn.” Một cuộc đổi đời kỳ diệu: Đang từ chỗ là thụ tạo thấp hèn, nhờ bí tích Thánh Tẩy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa, làm anh em và bạn hữu của Chúa Giê-su. Thánh Giê-rô-ni-mô còn nói mạnh hơn: “Thiên Chúa làm người, để con người được làm Chúa”! Nhưng với điều kiện: “Nếu anh em làm theo huấn lệnh của Thầy, là yêu thương nhau.” Thiên Chúa chúng ta là Tình Yêu, ai sống yêu thương thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy, người ấy trở nên giống như Chúa, là anh em và bạn hữu đích thực của Chúa.

Mời Bạn: Bạn đã xác tín rằng Chúa yêu thương bạn vô bờ chưa? Mời bạn điểm lại những chứng từ yêu thương của Chúa nơi chính bạn. Và mời bạn chia sẻ niềm hạnh phúc của người biết mình được yêu qua cuộc sống thân ái, quảng đại và vị tha của bạn.

Chia sẻ: Kể cho nhau nghe một vài gương sống yêu thương bạn đã gặp.

Sống Lời Chúa: Vun đắp đời sống thân tình với Chúa qua việc thường xuyên kết hiệp với Ngài trong bí tích Thánh Thể và chuyên cần suy niệm Lời Chúa và thể hiện tình thân hữu đó qua đời sống bác ái yêu thương.

Cầu nguyện: Hát với niềm xác tín và quyết tâm : “Đâu có tình yêu thương…”

Khách truy cập

Hôm nay:403
Hôm qua:22897
Tuần này:102776
Tháng này23300
Số Lượt Truy Cập:36715321
Số khách đang Online 500