21/05 Chúng ta là nữ khách

21/05/2022 – THỨ BẢY TUẦN 5 PS

Th. Ki-tô-phô-rô Ma-ga-lê-nê và các bạn tử đạo

Ga 15,18-21

CHÚNG TA LÀ LỮ KHÁCH

“Anh em không thuộc về thế gian.” (Ga 15,19)

Suy niệm: Có hai luồng tư tưởng, hai chủ trương cực đoan trái với niềm tin Ki-tô giáo. Một cho rằng con người ‘đầu đội trời, chân đạp đất,’ không có quê hương nào khác ngoài trái đất này. Hai, trái lại, quả quyết “quê hương chúng ta ở trên trời” còn thế gian này là chốn lưu đày: thôi thì đời này ráng chịu khổ, ngày sau sẽ lên thiên đàng hưởng phúc đời đời! Thật ra, thế gian này cũng là công trình Thiên Chúa sáng tạo tốt đẹp. Nhưng nó chưa phải là đích điểm. Nói như lời Chúa Giê-su, ta đang sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian này. Là khách lữ hành nơi trần thế, ta đang tiến bước về quê hương vĩnh cửu, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Chúa Cha, nơi đó thế gian này được kiện toàn trong “trời mới đất mới”. Chính vì không chịu ‘dừng lại’ ở cõi tạm này mà các môn đệ bị ‘thế gian’ căm ghét, tìm cách khai trừ như họ đã làm cho Chúa Giê-su, đúng như Ngài cảnh báo: “Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng họ ghét Thầy trước.”

Mời Bạn: Không chỉ vào thời Chúa Giê-su, mà ngay trong thời hiện đại, các Ki-tô hữu vẫn chịu bách hại dưới nhiều hình thức. Để trung thành với căn tính của mình là ‘lữ khách trên trần gian’, người môn đệ Chúa Ki-tô phải trở nên đồng hình đồng dạng trong cuộc tử nạn và phục sinh với Ngài.

Sống Lời Chúa: Thực thi tinh thần khó nghèo của ‘Tám mối phúc thật’ và quảng đại chia sẻ vật chất tinh thần cho anh chị em túng thiếu là cách sống tính cách ‘lữ khách’ của người môn đệ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng chiến thắng khải hoàn. Xin nâng đỡ chân con vững bước trên đường tiến về nhà Chúa. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:8892
Hôm qua:30239
Tuần này:8892
Tháng này86967
Số Lượt Truy Cập:36778988
Số khách đang Online 307