SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A (05/02/2023)

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC KITÔ HỮU

  1. DẪN VÀO PHỤNG VỤ 

Trong đời sống đức tin các Kitô hữu có trách nhiệm trong hai chiều kích: tôn giáo và  xã hội. Chiều kích tôn giáo là mối tương quan mật thiết của mỗi người với Thiên Chúa. Chiều kích xã họi là mối tương quan tích cực của mỗi người với những con người và xã hội xung quanh. Những chỉ thị của Chúa Giêsu trong bài Phúc âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A hôm nay liên quan tới trách niệm xã hội của các Kitô hữu. Chúng ta hãy tìm hiểu xem Chúa Giêsu dậy chúng ta phải làm gì.

  1. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM:(Mt 5, 13-16): Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

"Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời"

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,29-34::  

3.1 Công dụng của Muối trong thực phẫm:  Chúa Giêsu đã rất khôn khéo khi nói về Muối. Muối  làm cho thức ăn vừa miệng người ăn. Muối ướp thịt cá để giữ thịt cá không hư. Không có muối thức ăn sẽ nhạt nhẽo và thịt cá sẽ hư.

Trong xã hội con người cần có những việc làm, những con người, những tổ chức  đóng vai trò làm cho con người và xã hội không hư thối. Những việc làm, những con người, những tổ chức ấy được ví như muối. Muối phải mẵn thì mới ướp được thịt cá Các Kitô hữu phải mặn mới làm cho xã hội và con người lành mạnh và thánh thiện.

3.2 Ích lợi của Ánh Sáng trong đời sống con người: Chúa Giêsu đã rất khôn khéo khi nói về Ánh Sáng . Ánh Sáng  xua tan bóng tối và làm cho nhà cửa, đường sá sáng láng, đẹp đễ. Không có ánh sáng thì con người sẽ sống trong bóng tối mịt mù.

Trong xã hội con người cần có những việc làm, những con người, những tổ chức  đóng vai trò làm cho đời sống con người và xã hội sáng sửa tươi đẹp. Những việc làm, những con người, những tổ chức ấy được ví như ánh sáng.  Ánh Sáng hay ngọn đền phải được đẵt trên cao dể soi sáng cho mọi ngóc ngách. Các Kitô hữu phải sáng thì mới xua tan được bóng tối và làm cho xã hội và con người sáng sủa tuơi xinh

  1. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,29-34:  

4.1 Chúng ta hãy làm cho mình thành Muối:  Đó là việc đầu tiên chúng ta có thế làm, với tâm tình khiêm tốn biết ơn đối với Thiên Chúa, đối với Chúa Giêsu và đối với thánh Mátthêu. Biến mình thành Muối bằng đời sống nội tâm gắn kết chạt chẽ với Chùa Giêsu và với Thần Khí. Biến mình thành Muối bằng những việc làm yêu thương bác ái, phục vụ,

,

4.2 Chúng ta hãy cố gắng biến mình thánh ánh sáng, thành ngon đèn: Đó là việc thứ hai chúng ta có thế làm, với tâm tình khiêm tốn biết ơn đối với Thiên Chúa, đối với Chúa Giêsu và đối với thánh Mátthêu. Biến mình thành Áng Sáng đời sống nội tâm sáng ngời của Thần Khí. Biến mình thành Ánh Sáng, thành ngọn đèn bằng  những việc làm yêu thương bác ái, phục vụ,

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã giao cho chúng con sứ mạng phúc âm hóa hay biến đổi con người và xã hội. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất » Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người ý thức mình là muối trong và đối với cộng đồng xã hội.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.- «Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy biết làm cho mình thành Muối Mặn giữa cộng đoàn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.- «Các con là sự sáng thế gian»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu xác tín mình là ánh sáng, là ngon đèn đối với ngừoi xung quanh..

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho các Kitô hữu đang làm cha làm mẹ, làm huynh trưởng, làm lãnh đạo để họ ý thức được sứ mạng cao cả của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người đã tha thiết dậy dỗ chúng con phải chu toàn sứ mạng làm muối làm men làm ánh sáng trần gian.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con một sức mạnh thiêng liêng để chúng con chu toàn sứ mạng cao cả và khó khăn ấy,  Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 04 tháng 02 năm 2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Khách truy cập

Hôm nay:3232
Hôm qua:13792
Tuần này:60393
Tháng này27956
Số Lượt Truy Cập:42799268
Số khách đang Online 400