16/05 Đấng bảo trợ, tình yêu Thiên Chúa

16/05/2023 – THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

ĐẤNG BẢO TRỢ – TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” (Ga 16,7)

Suy niệm: Xuyên suốt cuộc sống nhập thể, Đức Giê-su luôn tràn đầy Thần Khí và mọi hành động của Ngài đều nhờ “quyền năng Thần Khí thúc đẩy” (x. Lc 4,14.18). Khi hoàn tất công cuộc cứu độ Chúa Cha trao phó, Chúa Giê-su trên thập giá đã “gục đầu và trao Thần Khí” cho Chúa Cha (Ga 19,30). Thần Khí đó chính là Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, vượt không gian và thời gian, vượt mọi sự hiểu biết của con người. Đã yêu thương thì Chúa yêu đến cùng (x. Ga 13,1) nên, vừa trỗi dậy từ cõi chết, Đức Ki-tô lại tất tả đi tìm những người Ngài yêu thương để ban Thánh Thần cho họ. Từ nay, Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, trở thành hồn sống của Hội Thánh, dùng quyền năng của Ngài hoạt động soi sáng và hướng dẫn Hội Thánh. Như thế, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Ki-tô vẫn hiện diện với chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Mời Bạn: Chúa Giê-su truyền dạy giới răn riêng của Ngài là “hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta” (Ga 15,12). Chúng ta chỉ có thể yêu như thế nhờ ơn Chúa Thánh Thần, là Đấng Bảo Trợ và là Tình Yêu Thiên Chúa. Ngài sẽ dạy chúng ta học cách yêu thế nào để nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô”.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên có những khoảnh khắc dừng lại để lắng nghe lời nhắc bảo Chúa Thánh Thần trong lương tâm và hành động như Ngài mách bảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ mà Chúa Giê-su sai đến với chúng con, Chúa vẫn hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh và trong thế giới này. Xin cho chúng con biết lắng nghe và ngoan ngoãn vâng theo lời dạy bảo của Chúa. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:10122
Hôm qua:13833
Tuần này:62338
Tháng này576708
Số Lượt Truy Cập:47241027
Số khách đang Online 398