21/6 Sóng Gió Cuộc Đời

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B (21/06/2015)

[G 38,1.8­11; 2 Cr 5,14­17; Mc 4,35­41]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Không tuần nào mở mail mà tôi không nhận được một tin buồn về một người nào đó
vừa qua đời. Một người qua đời khiến nhiều người khổ đau. Cuộc sống là thế!
Thật vậy, mấy ai trong chúng ta có được một cuộc sống hoàn toàn phẳng lặng,
không gặp khó khăn trở ngại gì đáng kể, không bị phong ba bão táp cách này cách
khác. Dường như thân phận con người gắn liền với khổ đau, bệnh tật, tai ương, trắc
trở. Muốn tránh cũng không khỏi, muốn chạy cũng không thoát! Có lẽ vì thế mà
cuộc đời này được xem là "bể khổ"!
Nhưng điều quan trọng là giữa sóng gió cuộc đời, chúng ta phải ứng xử và đối phó
như thế nào? chúng ta có thể cậy dựa vào đâu? chạy đến với ai? Đó mới là phao cứu
sinh cho người trần thế chúng ta!
Các bài Thánh Kinh hôm nay đưa ra cho chúng ta một gợi ý: người mà chúng ta có
thể tin tưởng, chạy đến và kêu cứu là Thiên Chúa, là Chúa Giê­su Ki­tô là Đấng vừa
có quyền năng vừa dạt dào tình yêu thương! Chúng ta hãy đọc và suy niệm ba bài
Thánh Kinh hôm nay để củng cố long tin tưởng cậy trông vững vàng trong mọi gian
nan thử thách của cuộc đời.
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1 Trong bài đọc 1 (G 38,1.8­11): Đây là nơi các dợt sóng cao phải vỡ tan tành.
1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: 8 Cửa đại
dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, 9 khi Ta giăng mây làm
áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân? 10 Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch
sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài; 11 rồi Ta phán: "Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ
không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành! "
2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 5,14­17): Cái cũ đã qua, cái mới đã có đây rồi.
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki­tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu
một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.15 Đức Ki­tô đã chết
thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà
sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn
biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki­tô
theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy
nữa.17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki­tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái
mới đã có đây rồi.
2.3 Trong bài Tin Mừng ( Mc 4,35­41): Đức Giê­su dẹp sóng gió
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê­su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên
kia đi!" 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên
thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên,
sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê­su đang ở
đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói:
"Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? " 39 Người thức dậy, ngăm
đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi
Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng
tuân lệnh? "
III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA
BÀI THÁNH KINH
3.1 Chân dung hay dung mạo Thiên Chúa:
1o) Trong bài đọc 1 (G 38,1.8­11), qua câu trả lời của Thiên Chúa cho những thắc
mắc của ông Gióp trước những khó hiểu, đau khổ và bí ẩn của một cuộc đời, chúng
ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng làm chủ biển khơi và sóng gió, làm chủ tất cả vũ
trụ vạn vật. Thiên Chúa mời gọi ông Gióp (và chúng ta) hãy tin tưởng, phó thác và
cậy trông vào Người!
2o) Trong bài đọc 2 (2 Cr 5,14­17), một đoạn của thư thứ 2 của Thánh Phao­lô gửi
tín hữu Cô­rin­tô, chúng ta được Thánh Tông Đồ dậy cho biết RẰNG Chúa Giê­su
đã chết để cứu chuộc nhân loại và để biến đổi con người thành một tạo vật mới.
Nhận thức được điều ấy chúng ta sẽ:
* Vững lòng tin tưởng, cậy trông (vào Đấng đã chết cho mình) trước và trong mọi
biến cố của cuộc sống;
* Không sống cho chính mình nữa mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình (là
Chúa Ki­tô Giê­su); không sống cho chính mình nữa mà sống cho tha nhân theo
gương Chúa Giê­su Ki­tô.
3o) Trong bài Tin Mừng (Mc 4,35­41) là tường thuật của Phúc Âm Mác­cô về một
lần Chúa Giê­su cùng với các môn đệ vượt Biển Hồ sang bờ bên kia vào một buổi
chiều, chúng ta được Thánh Mác­cô chứng minh cho thấy quyền năng của Chúa
Giê­su trên sóng to gió lớn của biển. Chỉ cần Ngài ra lệnh: "Im đi! Câm đi!" là sóng
to gió lớn không còn nữa. Các môn đệ hết sức kinh ngạc và nói với nhau: "Vậy
Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" 3.2 Sứ điệp Lời Chúa Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là:
* Thiên Chúa làm chủ mọi biến cố của cuộc đời.
* Chúa Giê­su Ki­tô không chỉ là Đấng làm chủ cả biển rộng nước sâu và phong ba
bão táp theo nghĩa đen và nghĩa bóng mà Ngài còn là Đấng đã tự nguyện chết cho
nhân loại. Chúa Giê­su làm chủ biển rộng nước sâu theo nghĩa đen là Người làm chủ
thiên nhiên và các qui luật của nó. Chúa Giê­su làm chủ biển rộng nước sâu theo
nghĩa bóng là Người làm chủ mọi biến cố, mọi sự kiên xẩy ra, mọi tâm hồn con
người.
IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA
4.1 Sống với Thiên Chúa là Chủ Tể vạn vật và mọi sự xầy ra trong cuộc đời con
người; là Đấng đã chết cho con người được sống. Thái độ xứng hợp là tin tưởng,
phó thác và biết ơn. Hành động xứng hợp là trả/đền ơn Chúa bằng đời sống hy sinh
phục vụ.
4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là tin tưởng, cậy trông, phó thác cách
tuyệt đối vào Thiên Chúa, vào Chúa Giê­su Ki­tô, Chúa chúng ta.
Trong cụ thể mỗi người, mỗi cộng đoàn cần nhìn lại thái độ và cách hành xử của
mình, xem mình có thật sự và tuyệt đối tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Thiên
Chúa, vào Chúa Ki­tô không?
Cách kiểm chứng dễ nhất là xem trước những khó khăn, trở ngại, khổ đau mình nghĩ
tới ai đầu tiên và chạy tới đâu trước hết? Có phải là Thiên Chúa không? hay là ông
thày tướng, bà thày bói hoặc là những người có chức, có quyền, có tiền có thể giúp
mình thoát khỏi tình trạng bế tắc?
V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH
5.1 «Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp.» Chúng ta
hiệp lời cầu nguyện cho hết mọi người, nhất là cho những người gặp gian nan, khốn
khó trong cuộc sống ngày hôm nay biết kêu cầu Chúa và được Người lên tiếng trả
lời như ông Gióp trong Thánh Kinh.
Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.2 «Thưa anh em, tình yêu Đức Ki­tô thôi thúc chúng tôi,» Chúng ta hiệp lời cầu
nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và
Giám Mục, cho các linh mục và phó tế, luôn được tình yêu Chúa Ki­tô thôi thúc
trong mọi lời nói và việc làm. Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.3 «Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền
tắt, và biển lặng như tờ.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện để cầu xin Chúa Giê­su Kitô
dùng quyền năng Thiên Chúa mà dẹp tan những cơn phong ba bão táp trong lòng
xã hội Việt Nam hôm nay. Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.4 «Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có
lòng tin?» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân thuộc giáo xứ chúng ta là
những kẻ vừa nhát sợ vừa thiếu lòng tin, để mọi người biết phó thác cuộc đời mình
cho quyền nằng của Chúa Ki­tô Giê­su, Đấng đã chết vì chúng ta. Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Khách truy cập

Hôm nay:16512
Hôm qua:12769
Tuần này:169699
Tháng này425721
Số Lượt Truy Cập:44491134
Số khách đang Online 421