28/6 Sự sống là Thánh Thiêng

SỰ SỐNG LÀ THÁNH THIÊNG

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (28/06/2015)

[1 Kn 1,13­15;2,23­24; 2 Cr 8,7.9.13­15; Mc 5,21­43]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Không biết trong lịch sử loài người có giai đoạn nào mà cuộc chiến bảo vệ và bênh
vực sự sống lại quyết liệt như ngày hôm nay không? Những chuyện tiêu cực như
tham nhũng, hối lộ, ăn cắp của công, lãng phí tài sản của nhân dân, chà đạp nhân
phẩm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, phá thai, cướp giật, lừa đảo v.v.. thường xuyên
được nhắc đến trên các trang báo nhà nước cũng như báo lề trái và trên các đài
truyền thanh truyền hình. Người đọc dễ có cảm tưởng rằng thế lực của hủy diệt và
tàn phá đang thắng thế và tự hỏi: Phải chăng lực lượng bảo vệ và bênh vực sự sống
đang bị yếu thế?
Là Ki­tô hữu chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng tạo nên và bảo vệ sự sống. Vì
xuất phát từ chính Thiên Chúa sự sống là thánh thiêng vô cùng cao quý nên chúng ta
có bổn phận phải bênh vực và bảo vệ!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Kn 1,13­15; 2,23­24): Chính vì quỷ ganh tỵ mà cái chết đã
xâm nhập thế gian.
13 Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. 14 Vì
Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều
hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống
trị địa cầu. 15 Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.
23 Phải Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được
Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. 24 Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.
2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 8,7.9.13­15): Anh em có được dư giả là để giúp đỡ
những người đang lâm cảnh túng thiếu.
7 Thưa anh em, cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt: về đức tin, lời giảng, sự
hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học
được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc
quyên này nữa. 9 Quả thật, anh em biết Đức Giê­su Ki­tô, Chúa chúng ta, đã có lòng
quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo
khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. 13 Vấn
đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều
cần thiết là phải có sự đồng đều. 14 Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả,
là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ
cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế, sẽ có sự đồng
đều, 15 hợp với lời đã chép: Kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không
thiếu.
2.3 Trong bài Tin Mừng(Mc 5,21­43): Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy
đi.
21 Khi ấy, Đức Giê­su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại
quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội
đường tên là Gia­ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê­su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,
23 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên
cháu, để nó được cứu thoát và được sống." 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất
đông đi theo và chen lấn Người.

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy
chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm
nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê­su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía
sau Người, và sờ vào áo của Người. 28 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người
thôi, là sẽ được cứu." 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được
khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê­su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra,
Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi? " 31 Các môn đệ
thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: "Ai đã sờ vào
tôi?" 32 Đức Giê­su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ
phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người,
và nói hết sự thật với Người. 34 Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã
cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."

35 Đức Giê­su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo:
"Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?" 36 Nhưng Đức Giê­su nghe được
câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." 37 Rồi
Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê­rô, ông Gia­cô­bê và em ông này là
ông Gio­an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê­su thấy người ta
khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc
lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người
bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi
nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta­li­tha kum", nghĩa là: "Này bé,
Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! " 42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó
đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 43 Đức Giê­su nghiêm cấm
họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA CHÚA TRONG BA BÀI

THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa

1o) Bài đọc 1 (Kn 1,13­15; 2,23­24) là một đoạn văn của sách khôn ngoan cho
chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng Phò Sự Sống: từ ý định cho đến chương trình và
hành động của Thiên Chúa đều là vì Sự Sống, ủng hộ Sự Sống! Cái chết, sở dĩ có
mặt, là do quỷ dữ ganh tỵ mà ra. Vì ganh tỵ, quỷ dữ mới cám dỗ nguyên tổ phạm tội
bất tuân mà ăn trái cấm nên cái chết mới xâm nhập vào thế gian.
2o) Bài đọc 2 (2 Cr 8,7.9.13­15) là một đoạn văn của thư 2 Cô­rin­tô trong đó
Thánh Phao­lô kêu gọi các tín hữu Cô­rin­tô hãy noi gương bắt chước Chúa Giê­su
là Đấng vô cùng quảng đại, mà tích cực tham gia cuộc lạc quyên mà ngài đang vận
động nhằm giúp anh chị em đồng đạo ở Giê­ru­sa­lem đang gặp cảnh khó khăn. Lý
lẽ mà Thánh Phao­lô Tông đồ đưa ra để thuyết phục các tín hữu Cô­rin­tô là "của
cải dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu" tức cứu sống những
người đang bị cái chết đe dọa.
3o) Bài Tin Mừng (Mc 5,21­43): là bài tường thuật của Phúc Âm Mác­cô về hai
phép lạ mà Chúa Giê­su đã thực hiện trong cùng một chuyến đi: trong khi đi đường
Chúa đã chữa lành người phụ nữ bị băng huyết lâu năm và khi đến nhà ông trưởng
hội đường Gia­ia, Chúa đã làm cho cô con gái của ông sống lại. Cả hai câu truyện
đều được kể lại cách sinh động với nhiều tình tiết cụ thể và tinh tế. Cả hai câu truyện
đều làm nổi bật "lòng tin" của những người chạy đến cầu cứu Chúa và nhất là lòng
cảm thông sâu sắc và hành động cứu chữa của Chúa Giê­su, là Đấng đã đến trong
thế gian để con người "được sống và sống dồi dào" như lời khẳng định của Người
trong Phúc Âm theo Thánh Gio­an (x. Ga 10,10).

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là:
Thiên Chúa là Đấng đã sáng tạo ra sự sống và là Đấng luôn bảo vệ và bênh vực sự
sống ấy, vì sự sống là thánh thiêng vô cùng quý giá, vì con người là hình ảnh của
Thiên Chúa. Chúa Giê­su Ki­tô, Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người là để
bênh vực, bảo vệ và phục hồi sự sống bằng chính cái chết và sự phục sinh của
Người!

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã ban tặng cho chúng ta sự sống thánh thiêng
cao quý và đã giao cho chúng ta sứ mạng bênh vực, bảo vệ và phát huy sự sống ấy.
4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay bằng nhiều cách sau đây:
* Một là biết trân trọng sự sống của chúng ta cũng như sự sống của những người
khác vì đó là quà tặng vô cùng quý giá của Thiên Chúa. Sự sống được hiểu là sự
sống thể lý cũng như sự sống tinh thần và tâm linh.
* Hai là có tâm tình và lời kinh cảm tạ đối với Thiên Chúa là Đấng đã ban sự sống
cho chúng ta và cho muôn người, muôn vật.
* Ba là cố gắng bênh vực, bảo vệ và phục hồi sự sống ở nơi ta cũng như ở quanh ta,
bằng cách chống lại các thế lực hủy diệt và hỗ trợ các nỗ lực phò sự sống trong gia
đình và cộng đồng xã hội.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý
thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ
bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]
5.1 «Phải Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ
được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.» Chúng ta hiệp lời cầu
nguyện cho nhân loại ngày hôm nay, nhất là cho những người, hoặc vì không nhìn
nhận sự thánh thiêng của sự sống, hoặc vì lợi ích vật chất mà hủy diệt sự sống. Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.2 « Quả thật, anh em biết Đức Giê­su Ki­tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng
đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó
vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.»
Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Đức Hồng Y,
Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các linh mục và phó tế, luôn trung kiên với sứ
mạng rao giảng sự thánh thiêng của sự sống và đem hết khả năng Chúa ban mà bảo
vệ và bênh vực sự sống.
Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.3 «Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn
bệnh.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả giáo dân thuộc giáo xứ chúng ta,
nhất là những người đang phải đau khổ, bệnh tật, thất vọng..., để mọi người biết đặt
lòng tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa Ngôi Hai mà được cứu
chữa. Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.4 «Kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu.» Chúng ta
hiệp lời cầu nguyện cho những người đang nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng
và bác ái để những người nghèo được tôn trọng và giúp đỡ mà có một cuộc sống
xứng đáng với phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

[Cũng có thể đọc Kinh của Sự Sống sau đây]
Lạy Cha rất nhân từ, Sự Sống do chính Cha dựng nên. Cha lại sai Con Một của
Cha là Đức Giê­su Ki­tô đến để thánh hoá và duy trì Sự Sống, và chính Thần
Khí của Cha là Sự Sống.
Xin Cha thương ngăn chặn ngay những hành vi phá hoại Sự Sống con người,
nhất là hành vi nạo phá thai. Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì
thiếu yêu thương, con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác độc.
Xin Cha gieo vào lòng con người Tình Yêu và Bình An của Cha, Tình Yêu và
Bình An mà thế gian không thể ban cho con người.
Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con, để chúng con luôn nhận ra Cha là Đấng
giàu lòng xót thương và đầy nhân ái đối với mọi người. Xin Cha trải lòng
thương xót của Cha trên thân phận của chúng con.
Chúng con nguyện xin Cha, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma­ri­a,
Thánh Cả Giu­se và các Thánh Anh Hài.
Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:230
Hôm qua:21848
Tuần này:22078
Tháng này495850
Số Lượt Truy Cập:38347945
Số khách đang Online 318