05/7 Nhận ra sứ giả của Thiên Chúa

NHẬN RA SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚA

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (05/07/2015)

[Ed 2,2­5; 2 Cr 12,7­10; Mc 6,1­6]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Kinh nghiệm đời sống tâm linh cho thấy nhiều người hoặc vì cứng đầu cứng cổ, hoặc vì thành kiến mà không nhận ra sứ giả của Thiên Chúa. Con cái Ít­ra­en thời
ngôn sứ Ê­dê­ki­en, vì cứng đầu cứng cổ, nên không nhận ra có một ngôn sứ đang ở
giữa họ là Ê­dê­ki­en. Vị ngôn sứ là tiếng nói của Thiên Chúa, là người nói thay
Thiên Chúa, để chỉ dậy cho dân biết đường lối, ý định, kế hoạch cứu độ của Thiên
Chúa.
Còn dân làng Na­da­rét, vì thành kiến và không tin, nên không nhận ra Chúa Giê­su
là vị đại ngôn sứ, là chính Lời Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa dân Người. Kinh nghiệm của người xưa phải giúp mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta nhậy bén
và tỉnh thức trong việc nhận ra các sứ giả của Thiên Chúa! Vậy xin mời các bạn đọc
kỹ và tìm hiểu các bài Sách Thánh hôm nay.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Ed 2,2­5): Chúng vốn là nòi phản loạn, chúng phải biết
rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. "2 Bấy giờ, thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm cho
chân tôi đứng 3 Người phán với tôi: "Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con
cái Ít­ra­en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như
cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay. 4 Những đứa con mặt dày
mày dạn, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng: "Đức Chúa là Chúa
Thượng phán thế này." 5 Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc
không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng." 2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 12,7­10): Tôi tự hào về những yếu đuối của tôi để sức
mạnh của Đức Ki­tô ở mãi trong tôi. "7 Thưa anh em, để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận
được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa­tan được sai
đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. 8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi
khổ này. 9 Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức
mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng
và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki­tô ở mãi trong tôi. 10
Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ,
ngặt nghèo vì Đức Ki­tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh." 2.3 Trong bài Tin Mừng(Mc 6,1­6): Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở
chính quê hương mình.
"1 Hồi ấy, Đức Giê­su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày
sa­bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc
nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy,
nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta
không phải là bác thợ, con bà Ma­ri­a, và anh em của các ông Gia­cô­bê, Giô­xết,
Giu­đa và Si­môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta
sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê­su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì
cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia
đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ
đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin."

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA

BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): 1o) Bài đọc 1 (Ed 2,2­5) là một trích đoạn của Sách Ngôn Sứ Ê­dê­ki­en trong đó vị
ngôn sứ nói về sứ mạng mà Thiên Chúa đã ép ông phải nhận. Sứ mạng đó là nói Lời
Thiên Chúa cho những người Ít­ra­en nổi tiếng là ngỗ ngược và cứng đầu cứng cổ!
Trong đoạn Thánh Kinh này chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng chịu đựng sự ngỗ
ngược và cứng đầu cứng cổ của dân Ít­ra­en và tìm mọi cách để thay đổi họ, để biến
họ thành những người dễ bảo và vâng phục.
2o) Bài đọc 2 (2 Cr 12,7­10) là một trích đoạn của thư 2 Cô­rin­tô trong đó Thánh
Phao­lô nói về sự yếu đuối hoặc khiếm khuyết hoặc cám dỗ thiêng liêng mà ngài
phải chịu đựng suốt cuộc đời. Chúng ta không rõ đó là gì, vì Thánh Phao­lô nói một
cách rất mơ hồ là "một cái dằm." Cái dằm thì không đủ làm cho người ta chết,
nhưng nó làm cho người ta khó chịu và đau đớn. Điều chúng ta cần ghi nhận là nhờ
cái dằm ấy mà Thánh Phao­lô sống cách khiêm tốn giữa bao ơn huệ lớn lao mà
Thiên Chúa đã ban cho ngài. Trong đoạn Thánh Thư này chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng ban mọi ơn cần thiết
cho Phao­lô (và chúng ta), để Phao­lô (và chúng ta) sống đẹp lòng Thiên Chúa, làm
chứng cho quyền năng của Người và phục vụ kế hoạch làm cho dân ngoại nhận biết
Thiên Chúa.
3o) Bài Tin Mừng (Mc 6,1­6) là bài tường thuật của Phúc âm Mác­cô về cách suy
nghĩ và hành động của những người đồng hương đối với Đức Giê­su ở Na­da­rét. Khi thấy Đức Giê­su bộc lộ sự khôn ngoan khác người, dân làng Na­da­rét cũng
ngạc nhiên và thắc mắc; nhưng họ hoặc chỉ dựa vào những gì họ biết về Người (cha
mẹ, họ hàng, nghề nghiệp, tài sản và giai cấp xã hội) hoặc ganh tỵ không muốn
Người hơn họ, nên sinh ra nghi ngờ và không tin, thậm chí còn tìm cách xô đẩy
Người xuống vực (xem Lc 4,29). Trong đoạn Phúc âm này chúng ta thấy Chúa Giê­su là Đấng rất đơn sơ chân chất và
hiền hòa, dễ thương. Bằng chứng là Người tỏ ra ngạc nhiên về thái độ không tin của
những người đồng hương và vui vẻ đi đến các làng chung quanh để giảng dạy.
3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?):
Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là
mỗi người,
mỗi cộng đoàn (gia đình/giáo xứ/hội dòng) chúng ta
bỏ tính ngỗ ngược và thái độ cứng đầu cứng cổ, bỏ thành kiến và thái độ không tin,
mà nhận ra sứ giả của Thiên Chúa trong cuộc đời (cá nhân và cộng đoàn) mình.
Sứ giả của Thiên Chúa có thể là một người đóng vai sứ ngôn nói lời ngay thẳng khó
nghe vì lời ấy là lời của Thiên Chúa chân thật; có thể là chính Thiên Chúa dưới vẻ
bề ngoài của một người nghèo hèn, bị khinh rẻ và bị bỏ rơi bởi đồng loại.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã vì yêu thương chúng ta mà dùng các sứ gỉa để
nhắc nhở chúng ta nhớ Lời của Người, để cảnh cáo chúng ta về thái độ cứng đầu
cứng cổ hay thành kiến và không tin, mà sống theo Thánh Ý Người. 4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa
Chúng ta được mời gọi chuyên cần lắng nghe và thực hành Lời Chúa, và mở rộng
tâm hồn và đời sống đón rước các sứ giả mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, rất
nhiều khi là một cách hết sức bất ngờ!

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý
thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ
bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]
5.1 «Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe,
nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.» Chúng ta hiệp
lời cầu nguyện cho các dân tộc cứng lòng và mù quáng nên không nhận ra các sứ giả
và không đón nhận các sứ ngôn của Thiên Chúa.
Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.2 «Bấy giờ, thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm
cho chân tôi đứng.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các linh mục và phó tế,
luôn được Thần Khí Thiên Chúa chiếm hữu và hướng dẫn để các vị vững vàng trong
sứ mạng bênh vực công lý và sự thật. Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.3 «Người lấy làm lạ vì họ không tin.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân
của giáo xứ chúng ta, cách riêng cho những người tham dự thánh lễ này, để ai nấy
có lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.
Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.4 «Chính Ta sai ngươi đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta.»
Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các chiến sĩ truyền giáo, cho các cá nhân và tổ
chức bênh vực nhân quyền, bảo vệ sự sống và môi trường để họ trung kiên với sứ
mạng khó khăn trong các xã hội ngày nay. Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Khách truy cập

Hôm nay:871
Hôm qua:21848
Tuần này:22719
Tháng này496491
Số Lượt Truy Cập:38348587
Số khách đang Online 504