CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (22/11/2015)

NHÌN NHẬN & TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ LÀ VUA
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (22/11/2015)
(LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ)
[Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Hơn bao giờ hết, niềm tin của người tín hữu vào Vương Quyền của Thiên Chúa và của Con Một Yêu Dấu của Người là Chúa Giê-su Ki-tô đang bị thử thách quyết liệt. Nhìn vào thực trạng của thế giới nói chung và của xã hội Việt Nam nói riêng, chúng ta dễ có cảm tưởng là các thế lực của bạo tàn, chiến tranh, hận thù và tội ác đang thắng thế. Cũng chẳng có gì lạ, vì cách đây hơn 2.000 năm, tổng trấn Phi-la-tô đã đưa ra nghị quyết: "Đóng đinh nó vào thập giá!" và đám đông quần chúng Do-thái đã rập theo một cách điên cuồng: "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xê-da-rê."
Cử hành Chúa Nhật XXXIV là Chúa Nhật cuối của Năm Phụng Vụ, chúng ta có một cơ hội không thể tốt hơn, để nhìn nhận và suy phục Chúa Giê-su Ki-tô là Vua Vũ Trụ, là Chúa Cứu Độ muôn dân.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
[Ghi chú: Chúng tôi dùng bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]
2.1 Bài đọc 1 (Ðn 7,13-14): Quyền bính của Nguời không bị phá hủy.
13 Tôi mãi nhìn các thị kiến ban đêm thì này!
Với mây trời như thể một Con Người đi đến
Ngài tiến lại Đấng cao niên,
và người ta cho Ngài xích lại trước nhan Người.
Ngài được ban tặng quyền bính, vinh dự, vương triều.
Tất cả các dân, các nước, các tiếng nói phải làm tôi Người.
Quyền bính của Người không bị phá hủy..

2.2 Bài đọc 2 (Kh 1,5-8): Kính chúc Đấng đã làm cho ta thành một vương quốc tư tế cho Thiên Chúa và là Cha Ngài.
5 và do tự Ðức Yêsu Kitô, chứng nhân trung thành, trưởng tử giữa các vong linh, thủ lĩnh các đế vương cõi đất.
Kính chúc Ðấng yêu mến chúng ta, và đã cứu thoát ta khỏi các tội lỗi ta trong máu Ngài, 6 và đã làm ta thành một vương quốc tư tế cho Thiên Chúa và là Cha Ngài.
Kính chúc Ngài vinh quang, uy quyền cho đến đời đời kiếp kiếp, Amen.
7 Này Ngài đến với ánh mây trời, và mọi mắt phàm sẽ trông thấy Ngài, cả những kẻ đã đâm Ngài, và bá tính trên đất hết thảy sẽ than khóc trên Ngài. Quả vậy! Amen.
8 Alpha và Ômêga chính là Ta, Chúa, Thiên Chúa phán, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, Ðấng toàn năng!
2.3 Bài Tin Mừng (Ga 18,33b-37): Ông nói đó: tôi là Vua.
33 Philatô lại vào Phủ đường và ông cho gọi Ðức Yêsu mà nói với Ngài: "Ông mà lại là Vua dân Do Thái?" 34 Ðức Yêsu đáp lại: "Tự mình ông, ông nói thế, hay có ai khác đã nói với ông về tôi?" 35 Philatô nói lại: "Tôi là Do Thái hay sao? Dân tộc ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" 36 Ðức Yêsu đáp:
"Nước tôi không thuộc về thế gian này,
Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này,
thì bộ hạ của tôi đã cố chiến đấu,
không để tôi bị nộp cho người Do Thái.
Ấy vậy Nước tôi không thuộc chốn này".
37 Philatô nói với Ngài: "Vậy thì ông là Vua sao?" Ðức Yêsu đáp:
"Ông nói đó: Tôi là Vua!
chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra,
và chính vì lẽ này mà tôi đã đến trong thế gian:
ấy là để làm chứng cho sự thật.
Phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe được tiếng tôi".

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)
3.1.1 Bài đọc 1 (Ðn 7,13-14) là Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en, kể lại thị kiến của ông về một Nhân Vật đặc biệt được gọi là Con Người. Nhân Vật này xuất hiện như thần linh (ngự giá mây trời), được Thiên Chúa (Đấng Lão Thành) trao cho quyền thống trị, vinh quang, vương vị vĩnh cửu và được mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ phụng sự đến muôn muôn đời. Nhân Vật đặc biệt này chính là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết trên Thập Giá để cứu chuộc nhân trần.

3.1.2 Bài đọc 2 (Kh 1,5-8) là những lời mở đầu của Sách Khải Huyền trong đó Thánh Gio-an Tông Đồ nói về Chúa Giê-su Ki-tô là Anh Cả (Trưởng Tử) loài người, là Thủ Lãnh mọi vương quyền trần gian, là Đấng đã đổ hết máu mình mà rửa sạch tội lỗi nhân loại và lập nên Vương Quốc của Thiên Chúa. Trong Vương Quốc ấy Thiên Chúa là Đầu và là Cuối, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng. Người thống trị đến muôn muôn đời.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Ga 18,33-37) là tường thuật của Thánh Gio-an về phiên tòa "kỳ lạ" của tổng trấn Phi-la-tô, trong đó tuy có cuộc đối đáp giữa quan tòa và bị cáo, nhưng dường như là hai người nói hai ngôn ngữ khác nhau và nói về hai thực tại khác nhau.
* Phần Chúa Giê-su, Người đã khẳng định với tổng trấn Phi-la-tô về lý do mà Người có mặt trên trần gian và về Vương Quyền của Ngài, nhưng không phải là thứ vương quyền trần gian mà Phi-la-tô và người đời thường hiểu.
* Còn Phi-la-tô thì chẳng quan tâm đến việc nhận ra Chân Dung hay Căn Tính đích thực của Chúa Giê-su nên đã dễ dàng chịu áp lực của những tiếng la hét của những người Do-thái đòi giết Chúa Giê-su mà tuyên án giết chết Người bằng khổ hình thập giá!
* Nhưng theo kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, chính khi Chúa Giê-su bị treo lên cao là lúc Vương Quyền của Người bao trùm tất cả gian trần này.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)
Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh hôm nay là: NHỜ VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA CHA CHO ĐẾN CHẾT TRÊN THẬP GIÁ VÀ VÌ YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI ĐẾN HƠI THỞ VÀ GIỌT MÁU CUỐI CÙNG, CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC CHÚA CHA TÔN VINH LÀM VUA CAI TRỊ TOÀN THỂ VŨ TRỤ VẠN VẬT VÀ CON NGƯỜI! VƯƠNG QUỐC CỦA NGƯỜI BAO LA VÔ TẬN! VÀ VƯƠNG QUYỀN CỦA NGƯỜI TỒN TẠI ĐẾN MUÔN THUỞ MUÔN ĐỜI!

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI
4.1 Sống với Thiên Chúa là cảm tạ tri ân Chúa Cha vì Người đã trao mọi vương quyền cho Con Một Yêu Dấu của Người là Chúa Giê-su Ki-tô. Còn là tri ân cảm tạ Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại, trong đó có chúng ta!

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa là nhìn nhận và tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô là Vua vũ trụ, vạn vật và con người, tôi sẽ hăng say làm cho Vương Quyền của Người được nhìn nhận trong thế giới này và làm cho Vương Quốc Tình Thương của Người mở rộng đến mọi tâm hồn và mọi cơ cấu xã hội, quốc gia và quốc tế.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH
5.1 «Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa ban cho các dân tộc sớm nhìn nhận Vương Quyền thiêng liêng của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.2 «Chúa Giê-su Ki-tô đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa đoái thương đến Hội Thánh của Người, cách riêng đến các vị lãnh đạo Hội Thánh là Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, để Hội Thánh biết phụng sự Thiên Chúa một cách xứng hợp và phục vụ nhân loại một cách hữu hiệu.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.3 «Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các Ki-tô hữu nhất là cho giáo dân thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người dũng cảm làm chứng cho sự thật về Thiên Chúa và về con người.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.4 «Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện
cho mọi người thành tâm thiện chí, nhất là cho những người lãnh đạo các quốc gia, để họ biết mở tai, mở lòng và mở trí mà lắng nghe và đón nhận sự thật.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Khách truy cập

Hôm nay:1869
Hôm qua:20783
Tuần này:69417
Tháng này327616
Số Lượt Truy Cập:37623810
Số khách đang Online 638