04/05 Thầy dạy sự thật toàn vẹn

04/05/2016 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 6 PS

Ga 16,12-15

THẦY DẠY SỰ THẬT TOÀN VẸN

"Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn." (Ga 21,5-6)

Suy niệm: Sự thật toàn vẹn, theo thánh sử Gio-an, đó là chính Đức Giê-su. Người là Ngôi Lời Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa. Khi nhập thể vào trần gian, Người mang lấy linh hồn và thân xác con người, sống ở trần gian như bao người khác. Đức Giê-su đã ở với các môn đệ, tuy các ông chưa hiểu đầy đủ về Người (Ga 14,9). Chúa Thánh Thần được Đức Giê-su phục sinh từ nơi Chúa Cha sai đến, sẽ soi sáng và hướng dẫn cho các môn đệ hiểu một cách toàn vẹn về Đức Giê-su. Chúa Thánh Thần còn được gọi là Thần Khí sự thật. Ngài sẽ dẫn đưa các môn đệ Đức Giê-su đến sự thật, giúp họ hiểu biết Đức Giê-su và làm chứng Ngài chính là Đấng chịu chết mà nay đã phục sinh.

Mời Bạn: Chúa Thánh Thần có cách dạy riêng là tác động từ bên trong. Mầu nhiệm khôn dò về Đức Giê-su không thể tiếp thu bằng trí khôn loài người, nhưng bằng nội tâm nhờ Chúa Thánh Thần. Sự hiểu biết do Chúa Thánh Thần ban là sự hiểu biết bằng tất cả tâm hồn. Vì thế, để hiểu sự thật toàn vẹn về Đức Giê-su, hãy mở tâm hồn cho Chúa Thánh Thần dạy bảo.

Chia sẻ: Mời bạn chia sẻ cảm nhận của bạn về sự hướng dẫn và dạy dỗ của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời bạn.

Sống Lời Chúa: Dành 5 phút thinh lặng suy niệm sâu xa để nghe được lời Chúa Thánh Thần dạy bảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần đến đồng hành và dạy dỗ chúng con. Xin Người soi sáng cho chúng con hiểu biết Đức Ki-tô là Sự Thật và xin Người uốn nắn chúng con nên những người con ngoan ngoãn sống theo Sự Thật đó.

Khách truy cập

Hôm nay:3637
Hôm qua:13792
Tuần này:60798
Tháng này28361
Số Lượt Truy Cập:42799673
Số khách đang Online 445