11/05 Xin ơn hiệp nhất

11/05/2016 - THỨ TƯ TUẦN 7 PS

Ga 17,11b-19

XIN ƠN HIỆP NHẤT

"Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta." (Ga 17,11)

Suy niệm: "Hợp quần nên sức mạnh;" câu chuyện bó đũa không xa lạ gì với chúng ta. Chúa Giê-su cũng mong muốn cho Hội Thánh Ngài sáng lập là cộng đoàn các môn đệ cũng có được sự đồng tâm hiệp nhất. Nhưng sự hiệp nhất mà Chúa Giê-su cầu xin cho các môn đệ không giống như bó đũa với các cây đũa bị trói chặt với nhau, mà là hiệp nhất "như Chúa Ba Ngôi". Chúa Giê-su muốn nói đến sự sống dồi dào nơi Ba Ngôi nay nhờ bí tích Thánh Tẩy, tuôn tràn trong tâm hồn các tín hữu nối kết họ trong một thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh Chúa Ki-tô.

Mời Bạn: Là thành phần trong cộng đoàn Giáo Hội, mỗi Ki-tô hữu đều có nghĩa vụ xây dựng sự hiệp nhất cộng đoàn. Vẫn biết rằng, cộng đoàn Giáo hội của Chúa Giê-su mặc dầu đã được thánh hiến qua Phép Rửa để mặc lấy sự linh thánh, nhưng vẫn là một cộng đoàn của những con người phàm trần; do đó, sự đối kỵ, chia rẽ, tỵ nạnh hơn thua vẫn có thể tồn tại và chính điều này đã gây tổn hại cho sự hiệp nhất của Giáo hội Chúa Ki-tô. Chính vì vậy, lời cầu xin hiệp nhất của Chúa Ki-tô xưa kia mà nay vẫn luôn như mới, luôn phù hợp với hiện tình Giáo Hội hôm nay.

Sống Lời Chúa: Xây dựng sự hiệp nhất trước tiên bằng cách loại trừ những lời nói hành, nói xấu, những lời xúc phạm đến tha nhân, là nguyên nhân gây chia rẽ trong cộng đoàn.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát: "Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con."

(5 Phút Lời Chúa)

Khách truy cập

Hôm nay:4006
Hôm qua:13792
Tuần này:61167
Tháng này28730
Số Lượt Truy Cập:42800042
Số khách đang Online 303