18/05 Bài học lòng khoan dung

18/05/2016 - THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo

Mc 9,38-40

BÀI HỌC LÒNG KHOAN DUNG

"Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." (Mc 9,40)

Suy niệm: Để bảo vệ quyền lợi của mình, người làm ra sản phẩm thường đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu trước cơ quan pháp luật, nhờ đó sản phẩm của mình được độc quyền sản xuất; mọi hình thức sao chép, làm hàng nhái, hàng giả đều bị cấm. Trong một xã hội công bằng, văn minh, đó là yêu cầu chính đáng. Tông đồ Gio-an cũng đòi độc quyền thương hiệu làm phép lạ cho Thầy Giê-su nên đã ngăn chặn một người nhân danh Thầy để trừ quỷ chỉ vì người ấy không phải là một trong số môn đệ của Chúa. Nhưng Chúa Giê-su tuyên bố tác quyền thiêng liêng của Ngài vẫn được bảo vệ mà không cần cấm đoán bởi vì không ai có thể nhân danh Ngài làm phép lạ mà đồng thời lại là thù địch của Ngài.

Mời Bạn: Thương hiệu của Chúa là lòng khoan dung, những ai thiện chí đều được đón nhận vì mọi điều tốt đẹp đều bởi Thiên Chúa, cho dù trước mắt, họ chưa thuộc về cùng một cơ chế hữu hình: "Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Không ai độc quyền hưởng ơn cứu độ. Chân lý rộng lớn con người đều có thể lĩnh hội được. Căn bản của lòng khoan dung là việc nhận thức được tầm mức rộng lớn của chân lý để đón nhận cho dù chân lý đó từ đâu mà đến. Thiếu khoan dung là dấu chỉ cho thấy sự hẹp hòi và cao ngạo của mình.

Sống Lời Chúa: Sống khoan dung bằng cách lắng nghe những lời phê bình mình và đón nhận những sáng kiến khác với suy nghĩ của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống "hiền hậu và khiêm nhường" như lời Chúa dạy (Mt 12,29) và xin Chúa giúp con biết nhìn tha nhân bằng cặp mắt bao dung của Chúa.

Khách truy cập

Hôm nay:7895
Hôm qua:13792
Tuần này:65056
Tháng này32619
Số Lượt Truy Cập:42803931
Số khách đang Online 342