06/07 Điểm nóng Sứ Điệp Tin Mừng

06/07/2016 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN

Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo

Mt 10,1-7

ĐIỂM "NÓNG" SỨ ĐIỆP TIN MỪNG

"Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần." (Mt 10,5-7)

Suy niệm: Khi sai mười hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, điều đầu tiên Chúa căn dặn các ông là: đừng đi về phía dân ngoại, nhưng hãy đến với những con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Có vẻ như Chúa Giê-su đang giới hạn việc rao giảng trong phạm vi quá nhỏ hẹp so với tầm mức hoàn vũ của chương trình cứu độ. Thế nhưng, đó lại chính là điểm "nóng", là việc phải làm ngay. Quả thế, sứ điệp Ngài rao giảng là không thể trì hoãn: "Nước Trời đã đến gần," và việc rao giảng phải được khởi đầu từ dân Ít-ra-en, dân riêng Chúa tuyển chọn, và trải rộng đến mọi dân tộc. Trước khi về trời, Chúa còn nhắc lại cho các môn đệ "phải rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem" và "cho đến tận cùng trái đất" (Lc 24,47; Cv 1,8).

Mời Bạn: "Nước Trời đã gần đến." Bạn có tự hỏi, tại sao sứ điệp của Chúa lại "nóng" đến như vậy? Việc rao giảng Tin Mừng không phải là chuyện xa xôi, mơ hồ nữa. Đó là đến với những người vốn mang danh là ki-tô hữu, nhưng vì quá bận tâm đến cuộc sống đời thường, hoặc đang thoả mãn với cuộc sống hưởng thụ nên đã lơ là việc thờ phượng Chúa và thờ ơ trước hạnh phúc Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Bạn làm chứng "Nước Trời đã gần đến" bằng cách phục vụ những người thân cận trong tinh thần vui tươi và khiêm tốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xưa đã Chúa sai các tông đồ đi loan báo Nước Chúa đã gần đến. Hôm nay, xin Chúa cũng sai chúng con đi làm chứng về Chúa cho anh chị em và gia đình chúng con.

Khách truy cập

Hôm nay:3552
Hôm qua:13792
Tuần này:60713
Tháng này28276
Số Lượt Truy Cập:42799588
Số khách đang Online 263