08/07 Làm chứng cho Chúa

THỨ SÁU TUẦN 14 TN
Mt 10,16-23
LÀM CHỨNG CHO CHÚA
"Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và dân ngoại được biết." (Mt 10,18)

Suy niệm: Làm chứng cho Chúa luôn là một thách đố lớn lao đối với Ki-tô hữu. Như Chúa Giê-su đã báo trước, thánh giá sẽ quyện lấy cuộc đời người làm chứng cho Chúa. Thánh Phê-rô và Gio-an đã bị người Do Thái giam giữ và cấm không được rao giảng về Chúa Giê-su Ki-tô trước khi được thả về. Tuy nhiên, hai thánh tông đồ đã dõng dạc tuyên bố phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm và các ngài tiếp tục loan báo Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ, dù bị đe dọa tính mạng. Người Ki-tô hữu thời đại hôm nay vẫn đang bị sự cấm đoán vô hình đến nỗi không dám mang theo mình một cuốn Thánh Kinh, không dám làm dấu thánh giá trước mặt mọi người trong một đám tiệc. Nỗi sợ hãi làm cho nhiều người không còn nghe được tiếng Chúa mời gọi làm chứng cho Ngài và tưởng rằng họ sẽ tìm được bình an trong sự lẩn trốn. Nhưng, người ta không thể làm chứng cho Chúa mà không có can đảm và hy sinh, như Barclay quả quyết; và cần phải biết rằng con đường dễ dãi không thu hút người ta; trái lại những gì đòi hỏi sự dũng cảm rốt cuộc sẽ có sức thuyết phục hơn.

Mời Bạn: Mỗi ngày sống là mỗi cơ hội Chúa ban cho bạn làm chứng cho Chúa. Tuy nhiên, đó cũng là thời gian thách thức đức tin của bạn vào Chúa và thách đố lòng trung thành của bạn vào việc làm chứng cho Chúa.

Sống Lời Chúa: Làm một việc bày tỏ đức tin mà trước đây bạn từng e ngại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm đức tin và lòng mến cho con, để con dám sống cho Chúa và không e thẹn vì Chúa.

Khách truy cập

Hôm nay:3559
Hôm qua:13792
Tuần này:60720
Tháng này28283
Số Lượt Truy Cập:42799595
Số khách đang Online 276