15/07 Chỉ cần một tấm lòng

15/07/2016 - THỨ SÁU TUẦN 15 TN

Th. Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 12,1-8

CHỈ CẦN MỘT TẤM LÒNG

“Nếu các ông hiểu ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế…” (Mt 12,7)

Suy niệm: Chỉ có mỗi một việc các môn đệ Chúa Giê-su bứt ít gié lúa, chà xát trong tay để ăn cho vui miệng quên đói mà các ông Pha-ri-sêu cũng chộp lấy để dựa vào đó lên án Chúa Giê-su và các môn đệ vi phạm luật ngày sa-bát. Đối lại, Chúa Giê-su trưng dẫn việc vua Đa-vít và các tuỳ tùng khi đói được phép ăn bánh dâng hiến trong đền thờ, bánh chỉ dành riêng cho các thầy tư tế. Trong khi quan điểm của các ông Pha-ri-sêu là con người vì lề luật thì Chúa Giê-su nhấn mạnh lề luật vì con người. Và đã vì con người thì tấm lòng mới là quan trọng: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Quả vậy, Chúa từ chối làm một dấu lạ từ trời theo lời thách thức của người Do Thái vì Ngài muốn họ đến với Thiên Chúa bằng tấm lòng. Ngược lại, tại tiệc cưới Ca-na, Chúa sẵn lòng hoá nước thành rượu cho dù “giờ chưa đến” chỉ vì một tấm lòng biết cảm thông.

Mời Bạn: Nếu bạn hiểu rằng “Chúa muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế” thì tại sao bạn sống giả hình giữ luật cách chi li hình thức mà không yêu mến Chúa lại còn chểnh mảng việc phục vụ tha nhân? Nếu bạn biết Chúa muốn tấm lòng, sao bạn không dâng cho Ngài tất cả tấm lòng trong mỗi việc nhỏ bé bạn làm vì lòng yêu mến Ngài?

Sống Lời Chúa: Bí tích Thánh Thể chính là phương thế tuyệt hảo để bạn dành cho Chúa tất cả tấm lòng của mình. Bạn đã lãnh nhận Thánh Thể hôm nay chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ước ao khát khao được Chúa ngự vào lòng con. Dù con không được rước Chúa cách hữu hình lúc này, xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng.

Khách truy cập

Hôm nay:3342
Hôm qua:13792
Tuần này:60503
Tháng này28066
Số Lượt Truy Cập:42799378
Số khách đang Online 328