04/10 Chọn phần tốt nhất

04/10/2016 - THỨ BA TUẦN 27 TN

Th. Phan-xi-cô Át-si-si Lc 10,38-42

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 21,25)

Suy niệm: Tiếp đón Chúa là làm cho Chúa cái gì hay nhận gì nơi Chúa? Cô Mác-ta tỏ lòng hiếu khách bằng cách lo cơm nước đãi khách. Còn cô Ma-ri-a tỏ lòng hiếu khách bằng cách ngồi nghe Chúa nói. Mác-ta chủ ý “cho” mà không chú ý “nhận”. Thực ra, Mác-ta muốn cô em Ma-ri-a và cả Thầy Giê-su nữa để mắt tới “công lao” của chị khi chị nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?” Còn Ma-ri-a thì “quên” hết mọi sự chung quanh, “quên” cả chính mình, chỉ chú tâm lắng nghe, đón nhận “những lời bởi miệng Chúa phán ra” (x. Mt 4,4). Cuối cùng Chúa đánh giá: Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.

Mời Bạn: Chúa là Đấng ban phát hơn là người nhận. Người đến nhà chị em Mác-ta và Ma-ri-a, Mác-ta dọn cho Người lương thực vật chất, còn Người trao cho Ma-ri-a lương thực thiêng liêng.

“Không phải cô Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc Âm không phong thánh người làm biếng. Ma-ri-a chọn phần nhất: nghe Chúa nói, để Lời Chúa thấm tận tâm can, lay chuyển mình, làm việc trong mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?” (HY Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 147). Chọn Chúa thì hơn chọn việc phục vụ Chúa. Và khi đã có Chúa thì mình sẽ biết phục vụ Chúa bằng việc gì.

Sống Lời Chúa: Yêu mến Lời Chúa bằng việc hằng ngày dành thời gian đọc và suy niệm một đoạn Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mới là đối tượng tuyệt đối và đáng cho chúng con yêu mến. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng cách lắng nghe Lời Chúa.

Khách truy cập

Hôm nay:15431
Hôm qua:18031
Tuần này:15431
Tháng này529801
Số Lượt Truy Cập:47194120
Số khách đang Online 289