10/10 Mau mắn tin yêu

10/10/2016 - THỨ HAI TUẦN 28 TN

Lc 11,29-32

MAU MẮN TIN YÊU

“Ông Gio-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta sống đức tin không dựa vào phép lạ. Đám đông yêu cầu Chúa làm một phép lạ để họ tin vào Ngài, nhưng Chúa Giê-su khẳng định, sẽ không có một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ tiên tri Gio-na. Ngài dẫn lại câu chuyện ông Gio-na ở trong bụng cá ba ngày để báo trước Ngài cũng trải qua ba ngày trong cái chết trước khi sống lại. Vả lại, Gio-na không muốn rao giảng ở Ni-ni-vê, chẳng phải vì sợ người ta chống đối, mà chỉ sợ người ta hồi tâm trở lại được Chúa thứ tha. Và đúng như thế, Thiên Chúa mau mắn tha thứ cho dân Ni-ni-vê khi họ mau mắn sám hối nghe lời rao giảng – dù là miễn cưỡng – của Gio-na. Chúa Giê-su nhấn mạnh, ở đây Ngài còn lớn hơn Gio-na. Ngài không chỉ là người rao giảng, mà còn là Thiên Chúa làm người nữa. Và ngài chứng tỏ câu chuyện Gio-na thực sự ứng nghiệm vào Ngài, là vị Thiên Chúa mau mắn tha thứ khi con người mau mắn sám hối ăn năn.

Mời Bạn: Đức tin của bạn đang dựa vào Chúa Giê-su và lời của Ngài hay đang như đám đông xưa đòi phải có dấu lạ, phép lạ? Đức tin của bạn vững vàng qua thử thách hay lệ thuộc vào sự hài lòng của bạn? Sự trở lại của dân Ni-ni-vê sau khi nghe lời kêu gọi trở về với Chúa hy vọng làm bạn mau biến đổi theo lời Chúa dạy và tin vào Chúa hơn.

Sống Lời Chúa: Trong mọi hoàn cảnh, dâng một lời cầu nguyện tín thác vào lòng Chúa thương xót

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ vững tin vào lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con sống tin yêu Chúa như Mẹ, dù lúc u sầu hay gian nguy.

Khách truy cập

Hôm nay:7038
Hôm qua:13792
Tuần này:64199
Tháng này31762
Số Lượt Truy Cập:42803074
Số khách đang Online 517