Suy Niệm Lời Chúa

21/03 Đời sống đức tin thật

 21/03 Đời sống đức tin thật

Đời sống đức tin thật.

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay.

“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”.

 

Lời Chúa: Lc 4, 24-30

(Khi…

20/03 Nếu không ăn năn hối cải

 20/03 Nếu không ăn năn hối cải

Nếu không ăn năn hối cải, …

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY Năm C.

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

 …

18/03 Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho.

18/03 Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho.

Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho.

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay.

"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".

 

Lời Chúa: 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

17/03 Người giầu có và Ladarô

17/03 Người giầu có và Ladarô

Người giầu có và Ladarô.

Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay.

“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.

 

Lời Chúa: Lc 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

16/03 Phục vụ đích thực

16/03 Phục vụ đích thực

Phục vụ đích thực.

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay.

“Họ đã lên án tử cho Người”.

 

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn…

15/03 Biệt Phái giả hình

15/03 Biệt Phái giả hình

Biệt Phái giả hình.

Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay.Mt 23, 1-12

“Họ nói mà không làm”.

 

Lời Chúa: 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các…

14/03 Hãy sống nhân từ

14/03 Hãy sống nhân từ

Hãy sống nhân từ.

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay.

“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

 

Lời Chúa: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…

13/03 Chúa Giêsu hiển dung

13/03 Chúa Giêsu hiển dung

Chúa Giêsu hiển dung.

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY Năm C.

"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".

 

Lời Chúa: Lc 9, 28b-36

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh…

12/03 Yêu mến thù địch

12/03 Yêu mến thù địch

Yêu mến thù địch.

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay.

"Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".

 

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn…

11/03 Tha thứ

11/03 Tha thứ

Tha thứ.

Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay.

“Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”.

 

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

Khách truy cập

Hôm nay:12714
Hôm qua:22897
Tuần này:115087
Tháng này35611
Số Lượt Truy Cập:36727632
Số khách đang Online 766