Suy Niệm Lời Chúa

30/10 Yêu thương là linh hồn của lề luật

30/10 Yêu thương là linh hồn của lề luật

Yêu thương là linh hồn của lề luật.

Thứ Sáu tuần 30 thường niên.

"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên…

29/10 Giờ của Chúa

 29/10 Giờ của Chúa

Giờ của Chúa.

Thứ Năm tuần 30 thường niên.

"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"

Lời Chúa: Lc 13, 31-35

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến…

28/10 Chọn Lựa Của Chúa.

28/10 Chọn Lựa Của Chúa.

Chọn Lựa Của Chúa.

Thứ Tư tuần 30 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.

* Tông đồ Simon…

27/10 Nước Thiên Chúa

27/10 Nước Thiên Chúa

Nước Thiên Chúa.

Thứ Ba tuần 30 thường niên.

"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".

Lời Chúa: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như…

26/10 Đừng giả hình.

26/10 Đừng giả hình.

Đừng giả hình.

Thứ Hai tuần 30 thường niên.

"Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?"

Lời Chúa: Lc 13, 10-17

Khi ấy,…

25/10 Thi hành Ý Cha.

25/10 Thi hành Ý Cha.

Thi hành Ý Cha.

Chúa Nhật 30 Thường Niên năm A.

"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".

Lời Chúa: Mt 22, 34-40

Tin…

24/10 Nếu không ăn năn hối cải, thì…

 24/10 Nếu không ăn năn hối cải, thì…

Nếu không ăn năn hối cải, thì…

Thứ Bảy tuần 29 thường niên.

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Lời Chúa:…

23/10 23/10 Dấu Chỉ Của Thời Ðại

23/10 23/10 Dấu Chỉ Của Thời Ðại

Dấu Chỉ Của Thời Ðại.

Thứ Sáu tuần 29 thường niên.

"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"

Lời Chúa: Lc…

22/10 Lửa tình yêu.

22/10 Lửa tình yêu.

Lửa tình yêu.

Thứ Năm tuần 29 thường niên.

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".

Lời Chúa: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…

21/10 Người quản lý trung tín khôn ngoan

 21/10 Người quản lý trung tín khôn ngoan

Người quản lý trung tín khôn ngoan.

Thứ Tư tuần 29 thường niên.

"Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều".

Lời Chúa: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa…

Khách truy cập

Hôm nay:8279
Hôm qua:14890
Tuần này:23168
Tháng này23168
Số Lượt Truy Cập:28205722
Số khách đang Online 219