Suy Niệm Lời Chúa

08/09 Bà sinh con trai

 08/09 Bà sinh con trai

Bà sinh con trai.

Thứ Tư tuần 23 thường niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

"Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần".

* Sinh nhật của Đức Maria…

07/09 Chọn Nhóm Mười Hai

07/09 Chọn Nhóm Mười Hai

Chọn Nhóm Mười Hai.

Thứ Ba tuần 23 thường niên.

“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy,…

06/09 Làm việc tốt ngày Sabbat

06/09 Làm việc tốt ngày Sabbat

Làm việc tốt ngày Sabbat.

Thứ Hai tuần 23 thường niên.

“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa…

05/09 Hãy mở ra

05/09 Hãy mở ra

Hãy mở ra.

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm B.

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Lời Chúa: Mc 7, 31-37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.…

04/09 Ý nghĩa ngày Sabbat

04/09 Ý nghĩa ngày Sabbat

Ý nghĩa ngày Sabbat.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 22 thường niên.

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”

Lời Chúa: Lc 6, 1-5

Trong một ngày Sabbat,…

03/09 Vui tươi vì Chúa đồng hành

03/09 Vui tươi vì Chúa đồng hành

Vui tươi vì Chúa đồng hành.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 22 thường niên. – Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

“Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy…

02/09 Kẻ chinh phục con người

 02/09 Kẻ chinh phục con người

Kẻ chinh phục con người.

Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau…

01/09 Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

01/09 Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Thứ Tư tuần 22 thường niên.

"Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến".

Lời Chúa:…

31/08 Đấng Thánh của Thiên Chúa

31/08 Đấng Thánh của Thiên Chúa

Đấng Thánh của Thiên Chúa.

31/08 – Thứ Ba tuần 22 thường niên.

"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

Lời Chúa: Lc 4, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống…

30/08 Tin mừng của Chúa Giêsu

30/08 Tin mừng của Chúa Giêsu

Tin mừng của Chúa Giêsu.

Thứ Hai tuần 22 thường niên.

"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình".…

Khách truy cập

Hôm nay:5242
Hôm qua:12052
Tuần này:5242
Tháng này247445
Số Lượt Truy Cập:33584862
Số khách đang Online 577