Suy Niệm Lời Chúa

15/6 Không trả đũa

15/6 Không trả đũa

Không trả đũa

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

Lời Chúa: Mt 5,38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn…

14/6 Hiểu về Nước Chúa

14/6 Hiểu về Nước Chúa

Hiểu về Nước Chúa

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Năm B

Lời Chúa: Mc 4,26-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo…

13/6 Ghi nhớ trong lòng

13/6 Ghi nhớ trong lòng

Ghi nhớ trong lòng

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Lời Chúa: Lc 2,41-52

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu…

10/6 Kiện toàn lề luật

10/6 Kiện toàn lề luật

THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN –

Kiện toàn lề luật.

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…

09/6 Muối và Ánh Sáng

09/6 Muối và Ánh Sáng

THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 

Muối và Ánh Sáng.

Lời Chúa: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người…

08/6 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

08/6 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Lời Chúa: Mt. 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ…

07/6 Này là Mình Ta. Này là Máu Ta

07/6 Này là Mình Ta. Này là Máu Ta

Chúa Nhật 07/06/2015 – CHÚA NHẬT TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B – MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân – Này là Mình Ta.
"Này là Mình Ta. Này…

06/6 Ðồng xu bà góa nghèo

06/6 Ðồng xu bà góa nghèo

Ðồng xu bà góa nghèo.

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN.

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Lời Chúa: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng…

Khách truy cập

Hôm nay:7969
Hôm qua:17600
Tuần này:83371
Tháng này107480
Số Lượt Truy Cập:25341768
Số khách đang Online 502