Suy Niệm Lời Chúa

05/6 Con vua Đavít?

05/6 Con vua Đavít?

Con vua Đavít??.

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN.

"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"

Lời Chúa: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng…

04/06 Giới răn trọng nhất

04/06 Giới răn trọng nhất

Giới răn trọng nhất.

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN.

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người".

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có…

03/6 Người chết sống lại

03/6 Người chết sống lại

Người chết sống lại.

THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".…

01/6 Dụ ngôn tá điền sát nhân

 01/6 Dụ ngôn tá điền sát nhân

Dụ ngôn tá điền sát nhân.

THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ.

"Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho".

* Thánh nhân…

31/5 Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

 31/5 Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CHÚA NHẬT TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN – CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.

"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".

Lời Chúa:…

30/5 Do quyền phép nào?

30/5 Do quyền phép nào?

Do quyền phép nào?

THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN.

"Ông lấy quyền nào làm sự đó?"

Lời Chúa: Mc 11, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và…

29/5 Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc

29/5 Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc

Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.

THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN.

"Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa".

Lời Chúa:…

28/5 Người mù thấy rõ hơn những kẻ sáng mắt

28/5 Người mù thấy rõ hơn những kẻ sáng mắt

THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN.
"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".

Lời Chúa: Mc 10, 46-52

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông,…

27/5 Tiên báo cuộc tử nạn

27/5 Tiên báo cuộc tử nạn

"Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp".

Lời Chúa: Mc 10, 32-45

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước…

Khách truy cập

Hôm nay:8093
Hôm qua:17600
Tuần này:83495
Tháng này107604
Số Lượt Truy Cập:25341892
Số khách đang Online 416