Suy Niệm Lời Chúa

27/5 Tiên báo cuộc tử nạn

27/5 Tiên báo cuộc tử nạn

"Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp".

Lời Chúa: Mc 10, 32-45

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước…

26/5 Sẽ được gấp trăm

26/5 Sẽ được gấp trăm

Sẽ được gấp trăm.

THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN – Thánh Phillipphê Nêri, linh mục. lễ nhớ.

"Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau…

25/5 Điều kiện theo Chúa

25/5 Điều kiện theo Chúa

Điều kiện theo Chúa.

THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN.

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Lời Chúa: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì…

24/5 Nhận lấy Thánh Thần

24/5 Nhận lấy Thánh Thần

Nhận lấy Thánh Thần.

CHÚA NHẬT TUẦN 8 PHỤC SINH – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các…

23/5 Làm chứng cho Chúa

23/5 Làm chứng cho Chúa

Làm chứng cho Chúa

THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH.

"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra".

Lời Chúa: Ga 21, 20-25

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy…

22/5 Cơ hội thứ hai

22/5 Cơ hội thứ hai

Cơ hội thứ hai.

THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH.

“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Lời Chúa: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho…

21/5 Sức mạnh của hiệp nhất

21/5 Sức mạnh của hiệp nhất

Sức mạnh của hiệp nhất.

THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH.

“Xin cho chúng nên một”.

Lời Chúa: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu…

20/5 Xin Cha gìn giữ họ

20/5 Xin Cha gìn giữ họ

Xin Cha gìn giữ họ.

THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH.

“Để chúng được nên một như Ta”.

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy…

19/5 Ngưỡng cửa vào sự sống

19/5 Ngưỡng cửa vào sự sống

Ngưỡng cửa vào sự sống.

THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH.

“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói:…

18/5 Cùng hiệp thông với Chúa

18/5 Cùng hiệp thông với Chúa

Cùng hiệp thông với Chúa.

THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH.

“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Lời Chúa: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng…

Khách truy cập

Hôm nay:8349
Hôm qua:17600
Tuần này:83751
Tháng này107860
Số Lượt Truy Cập:25342148
Số khách đang Online 300