Suy Niệm Lời Chúa

26/4 Chúa chiên lành

26/4 Chúa chiên lành

Chúa chiên lành

CHÚA NHẬT TUẦN 4 PHỤC SINH NĂM B – CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".

Lời Chúa: Ga 10, 11-18

Khi ấy, Chúa Giêsu…

24/4 Con đường hiến thân

24/4 Con đường hiến thân

Con đường hiến thân.

THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH.

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".

Lời Chúa: Ga 6, 53-60

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với…

23/4 Tin vào Lời Chúa

23/4 Tin vào Lời Chúa

Tin vào Lời Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH.

"Ta là bánh từ trời xuống".

Lời Chúa: Ga 6, 44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với…

22/4 Ý nghĩa của cuộc sống

22/4 Ý nghĩa của cuộc sống

Ý nghĩa của cuộc sống

THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH

"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".

Lời Chúa: Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa…

21/4 Bánh trường sinh

21/4 Bánh trường sinh

Bánh trường sinh.

THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH.

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

Lời Chúa: Ga 6, 30-35

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu:…

20/4 Sức mạnh mù quáng

20/4 Sức mạnh mù quáng

Sức mạnh mù quáng.

THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH.

"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".…

19/4 Đấng Kitô sẽ từ cõi chết sống lại

  19/4 Đấng Kitô sẽ từ cõi chết sống lại

Đấng Kitô sẽ từ cõi chết sống lại

CHÚA NHẬT TUẦN 3 PHỤC SINH NĂM B.

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".

Lời Chúa: Lc 24, 35-48…

18/4 Bến bờ bình an

 18/4 Bến bờ bình an

Bến bờ bình an.

THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH.

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".

Lời Chúa: Ga 6, 16-21

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên…

17/4 Đấng cứu rỗi thế gian

17/4 Đấng cứu rỗi thế gian

Đấng cứu rỗi thế gian.

THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH.

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Lời Chúa: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi…

Khách truy cập

Hôm nay:8276
Hôm qua:17600
Tuần này:83678
Tháng này107787
Số Lượt Truy Cập:25342075
Số khách đang Online 319