Suy Niệm Lời Chúa

Cầu nguyện là sức mạnh

Cầu nguyện là sức mạnh

Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán…

Sống trong ngày của Chúa

Sống trong ngày của Chúa

Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa: Lc 17, 26-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì…

Nước Thiên Chúa ở giữa các ông

Nước Thiên Chúa ở giữa các ông

Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông". 

Lời Chúa: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên…

Biết Tạ Ơn Thiên Chúa

Biết Tạ Ơn Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa: Lc 17, 11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì…

Một Lời Nguyện Khiêm Tốn

Một Lời Nguyện Khiêm Tốn

Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ và vinh quang, xin rộng ban cho con ân huệ này: là chỉ đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, và chỉ vui mừng…

Chúng tôi là đầy tớ vô dụng

Chúng tôi là đầy tớ vô dụng

Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

 

* Thánh nhân sinh khoảng năm 316 trong một…

Làm cớ vấp ngã

Làm cớ vấp ngã

Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

"Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó".

* Thánh nhân sinh tại…

Đền thờ mới

Đền thờ mới

Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên Năm A

"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người"

Lời Chúa: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem;…

Trung tín trong việc nhỏ, sẽ trung tín trong việc lớn

Trung tín trong việc nhỏ, sẽ trung tín trong việc lớn

Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu,…

Khôn ngoan để xây dựng Nước Trời

Khôn ngoan để xây dựng Nước Trời

Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".

Lời Chúa: Lc 16, 1-8

Khi ấy, Chúa…

Khách truy cập

Hôm nay:1056
Hôm qua:11153
Tuần này:69699
Tháng này112147
Số Lượt Truy Cập:25650657
Số khách đang Online 440