Suy Niệm Lời Chúa

Dấu lạ của Thiên Chúa

Dấu lạ của Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm B

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Lời Chúa: Lc 11, 29-32
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn…

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Năm B

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện,…

Thiên đàng của bác ái

Thiên đàng của bác ái

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Năm B

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Lời Chúa:…

Tâm tình tạ ơn và phó thác

Tâm tình tạ ơn  và phó thác

Suy niêm Lời Chúa ba ngày Tết

Tâm Tình Tạ Ơn và Phó Thác

Suy Niệm Thánh lễ Tất Niên

Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình…

Chúa chịu Satan cám dỗ

Chúa chịu Satan cám dỗ

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm B

"Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người".

Lời Chúa: Mc 1, 12-15

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người…

Trung tín trong việc nhỏ

Trung tín trong việc nhỏ

Thứ Bảy Sau Lễ Tro

"Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh".

Lời Chúa: Mt 25,14-30

Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ…

Ngươi hãy thờ cha kính mẹ

Ngươi hãy thờ cha kính mẹThứ Sáu Sau Lễ Tro

Mt 15,1-6

"Ngươi hãy thờ cha kính mẹ".

Lời Chúa: Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn…

Anh em hãy nên hoàn thiện

Anh em hãy nên hoàn thiện

Thứ Năm Sau Lễ Tro

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ…

Hoán cải nội tâm

Hoán cải nội tâm

Thứ Tư Mùa Chay Năm B 18/02/2015

Thứ tư Lễ Tro – Giữ chay và kiêng thịt 

Hoán cải nội tâm

“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Lời Chúa:…

Men tình yêu Thiên Chúa

Men tình yêu Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B

"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang…

Khách truy cập

Hôm nay:8783
Hôm qua:18336
Tuần này:27119
Tháng này155581
Số Lượt Truy Cập:37451775
Số khách đang Online 563