Suy Niệm Lời Chúa

31/10 Giới răn trọng nhất

31/10 Giới răn trọng nhất

Giới răn trọng nhất.

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm B.

"Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất".

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Tin…

30/10 Khiêm tốn hạ mình

30/10 Khiêm tốn hạ mình

Khiêm tốn hạ mình.

Thứ Bảy tuần 30 thường niên.

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-11

Khi…

29/10 Yêu thương là linh hồn của lề luật.

29/10 Yêu thương là linh hồn của lề luật.

Yêu thương là linh hồn của lề luật.

Thứ Sáu tuần 30 thường niên.

"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên…

28/10 Chọn Lựa Của Chúa

 28/10 Chọn Lựa Của Chúa

Chọn Lựa Của Chúa.

Thứ Năm tuần 30 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.

* Tông đồ Simon…

27/10 Cửa Hẹp.

27/10 Cửa Hẹp.

Cửa Hẹp.

Thứ Tư tuần 30 thường niên.

"Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa".

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị…

26/10 Nước Thiên Chúa

 26/10 Nước Thiên Chúa

Nước Thiên Chúa.

Thứ Ba tuần 30 thường niên.

"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".

Lời Chúa: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như…

25/10 Đừng giả hình

25/10 Đừng giả hình

Đừng giả hình.

Thứ Hai tuần 30 thường niên.

"Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?"

Lời Chúa: Lc 13, 10-17

Khi ấy,…

24/10 Giảng dạy muôn dân

 24/10 Giảng dạy muôn dân

Giảng dạy muôn dân.

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm B. – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG.

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân".

CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG

Lời…

23/10 Nếu không ăn năn hối cải, thì…

23/10 Nếu không ăn năn hối cải, thì…

Nếu không ăn năn hối cải, thì…

Thứ Bảy tuần 29 thường niên.

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Lời Chúa:…

22/10 Dấu Chỉ Của Thời Ðại

22/10 Dấu Chỉ Của Thời Ðại

Dấu Chỉ Của Thời Ðại.

Thứ Sáu tuần 29 thường niên.

"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"

Lời Chúa: Lc…

Khách truy cập

Hôm nay:4546
Hôm qua:13498
Tuần này:18044
Tháng này505479
Số Lượt Truy Cập:32741164
Số khách đang Online 317