Suy Niệm Lời Chúa

14/06 Bánh hằng sống từ trời xuống

14/06 Bánh hằng sống từ trời xuống

Bánh hằng sống từ trời xuống.

Chúa Nhật 11 Thường Niên năm A.

MÌNH MÁU THÁNH. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là…

13/06 Có thì nói có, không thì nói không

13/06 Có thì nói có, không thì nói không

Có thì nói có, không thì nói không.

Thứ Bảy tuần 10 thường niên. –Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

* Chào…

12/06 Quyết liệt xa tội

12/06 Quyết liệt xa tội

Quyết liệt xa tội.

Thứ Sáu tuần 10 thường niên.

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Lời Chúa: Mt 5, 27-32

Khi…

11/06 Người con có biệt tài khuyên nhủ

11/06 Người con có biệt tài khuyên nhủ

Người con có biệt tài khuyên nhủ.

Thứ Năm tuần 10 thường niên – Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ.

“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

* Thánh nhân…

10/06 Kiện toàn lề luật

 10/06 Kiện toàn lề luật

Kiện toàn lề luật.

Thứ Tư tuần 10 thường niên.

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

09/06 Muối và Ánh Sáng

09/06 Muối và Ánh Sáng

Muối và Ánh Sáng.

Thứ Ba tuần 10 thường niên.

"Các con là sự sáng thế gian".

Lời Chúa: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là…

08/06 Phúc thay!!!

08/06 Phúc thay!!!

Phúc thay!!!.

Thứ Hai tuần 10 thường niên.

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Lời Chúa: Mt. 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi,…

07/06 Tình yêu Thiên Chúa

07/06 Tình yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa

Chúa Nhật 10 Thường Niên. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Lời Chúa: Ga 3, 16-18…

06/06 Ðồng xu bà góa nghèo

06/06 Ðồng xu bà góa nghèo

Ðồng xu bà góa nghèo.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 9 thường niên.

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Lời Chúa: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng…

05/06 Con vua Ðavít??.

05/06 Con vua Ðavít??.

Con vua Ðavít??.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"

* Thánh nhân…

Khách truy cập

Hôm nay:299
Hôm qua:8494
Tuần này:8793
Tháng này120893
Số Lượt Truy Cập:25355181
Số khách đang Online 324