Suy Niệm Lời Chúa

04/09 Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

04/09 Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Thứ tư tuần 22 thường niên.

"Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến".

Lời Chúa:…

03/09 Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

03/09 Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám.

Thứ ba tuần 22 thường niên – Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh…

02/09 Tin mừng của Chúa Giêsu

02/09 Tin mừng của Chúa Giêsu

Tin mừng của Chúa Giêsu.

Thứ hai tuần 22 thường niên.

"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình".…

02/09 Tin mừng của Chúa Giêsu

02/09 Tin mừng của Chúa Giêsu

Tin mừng của Chúa Giêsu.

Thứ hai tuần 22 thường niên.

"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình".…

01/09 Nhắc lên – Hạ xuống

01/09 Nhắc lên – Hạ xuống

Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C.

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14

Tin Mừng Chúa Giêsu…

31/08 Trung tín và sáng kiến

31/08 Trung tín và sáng kiến

Trung tín và sáng kiến.

Thứ bảy tuần 21 thường niên.

"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

Lời Chúa: Mt 25, 14-30

Khi…

30/08 Chờ đợi Chúa Giêsu

30/08 Chờ đợi Chúa Giêsu

Chờ đợi Chúa Giêsu.

Thứ sáu tuần 21 thường niên.

"Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người".

Lời Chúa: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này:…

29/08 Cái chết của một tiên tri

29/08 Cái chết của một tiên tri

Cái chết của một tiên tri.

Thứ Năm tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.

"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy…

28/08 Mồ mả tô vôi

28/08 Mồ mả tô vôi

Mồ mả tô vôi.

Thứ tư tuần 21 thường niên – Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

"Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri".

* Thánh…

27/08 Chúa động lòng thương

27/08 Chúa động lòng thương

Chúa động lòng thương

Thứ ba tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.

"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy"

Lời Chúa: Lc 7,…

Khách truy cập

Hôm nay: 2327

Hôm qua: 4518

Số Lượt Truy Cập: 23229977

Currently are 39 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions