Suy Niệm Lời Chúa

13/05 Ðường về quê trời

13/05 Ðường về quê trời

Ðường về quê trời.

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

 

Lời Chúa: Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…

12/05 Củng cố đức tin

12/05 Củng cố đức tin

Củng cố đức tin.

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh.

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".

 

Lời Chúa: Ga 13, 16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa…

11/05 Ðức tin là ánh sáng

11/05 Ðức tin là ánh sáng

Ðức tin là ánh sáng.
Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh.

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

 

Lời Chúa: Ga 12, 44-50

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin…

09/05 Chúa chiên lành

09/05 Chúa chiên lành

Chúa chiên lành.

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh.

"Ta là cửa chuồng chiên".

Lời Chúa: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua…

08/05 Chiên Ta được sống đời đời

08/05 Chiên Ta được sống đời đời

Chiên Ta được sống đời đời.

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH Năm C. – CHÚA CHIÊN LÀNH.

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

 

Lời Chúa: Ga 10, 27-30

Tin Mừng…

07/05 Biết chọn lựa phải theo ai

 07/05 Biết chọn lựa phải theo ai

Biết chọn lựa phải theo ai

Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh.

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

 

Lời Chúa: Ga 6, 60-69

Khi ấy,…

06/05 Con đường hiến thân

 06/05 Con đường hiến thân

Con đường hiến thân.

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".

 

Lời Chúa: Ga 6, 53-60

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận…

05/05 Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể

05/05 Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể

Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể.

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

"Ta là bánh từ trời xuống".

 

Lời Chúa: Ga 6, 44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng…

04/05 Ý nghĩa của cuộc sống

04/05 Ý nghĩa của cuộc sống

Ý nghĩa của cuộc sống.

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".

 

Lời Chúa: Ga 6, 35-40

Khi ấy,…

03/05 Ðến với Chúa

03/05 Ðến với Chúa

Ðến với Chúa.

Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính.

"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho".

 

*…

Khách truy cập

Hôm nay:9057
Hôm qua:30239
Tuần này:9057
Tháng này87132
Số Lượt Truy Cập:36779153
Số khách đang Online 191