Vua David

DavidTrong kinh cu Đc Bà có câu cu xin: „Đc Bà như lâu đài Da-vít vy“.

Da-vít là ai mà sao li so sánh ví như vy ?

1. David đưc tuyn chn làm vua dân Israel

Vào thi xa xưa bên Israel, các v Vua có vai trò v trí rt ni bt quan trng. Vua là cha ca dân tc, nên s phn dân tc tùy thuc vào nhà vua.

Nếu mt v vua cai tr dân vi đc tính công bình chính trc, vi ngh thut cao điu hành chính tr và có lòng đo đc, cung cách ca vua đó thuyế phc mang li lòng tin tưng nơi ngưi dân. Và có th nói nói đưc mi s vic din xy ra tt đp.

T căn bn đưc dân chúng tin tưng, h cho rng v vua đó đưc Thiên Chúa tuyn chn.

Vai trò v trí khác thưng ca vua th hin ch na, vua đng là v đi din Thiên Chúa trưc toàn dân , và ngưc li vua đi din cho dân trưc Thiên Chúa. Chính vì thế vua gi vai trò ln lao cho dân.

Trong các v vua Israel ca thi kinh thánh cu ưc vua David là v vua có bao gm nhng đc đim đó.

i Kinh thánh Cu và Tân ưc không có tên vua nào đưc viết nói nhc đến nhiu như vua David vi 889 ln.

2. Triu đi vua David trong Kinh Thánh

David - theo tiếng Do Thái có ý nghĩa Người được yêu mến - mở mắt chào đời vào năm 1034 trước Chua giáng ở Bethlehem. Ông là người con thứ tám cũng con trai út trong gia đình Isai thuộc chi tộc Juda. Ông qua đời năm 971 trước Chúa giáng sinh ở Gierusalem. Ông làm Vua cai trị Israel từ năm 1004 đến 971 v.C.

David theo theo sách 1. và 2. Samuel, sách 1. Các Vua và sách 1. Biên niên s ca Kinh Thánh Cu ưc, là Vua ca chi tc Giuda và là ngưi kế các v Vua Sa-un.

Vua David sng vào năm 1000. trưc Chúa giáng sinh , Ông cũng đng thi là tác gi ca nhiu Thánh Vnh.

Vào thi trưc David các Ngôn s tuyn chn nhng ngưi có uy tín làm trưng tc cai tr dân Israel. Nhưng vi David thì khác, Ông là ngưi đưc tuyn chn cai tr làm vua cai tr dân và đưc Thiên Chúa kêu gi cho công vic loan truyn đc tin ca dân Israel vào Thiên Chúa, Đng đng hành gia con ngưi. (1. Samuel 16, 1-13).

Thiên Chúa sai ngôn s Samuel đi tìm tn phong David làm Vua chăn dt dân Israel theo tôn ch: „ Đng xét theo hình dáng và vóc ngưi cao ln ca nó, vì ta đã gt b nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiu ngưi phàm. Ngưi phàm ch tht điu mt thy, còn Thiên Chúa thì thy tn đáy lòng. „ ( 1.Samuel 16,7).

Theo tôn ch này, ngưi đưc kêu gi tuyn chn toàn th bn cht ca h. Thiên Chúa kêu gi chp nhn mt sáng cũng như bóng ti, kh năng cũng như nhng mt trái tn sâu thm nơi h.

Theo tôn ch Thiên Chúa đã qua Ngôn s Samuel tuyn chn xc du phong Davis làm Vua cho dân Israel.

3. Vua David và Chúa Giêsu

Trong gia ph Chúa Giêsu do Thánnh s Mattheo viết thut li Chúa Giêsu Kitô có liên quan dòng máu là con cháu thuc dòng dõi Vua David.( Mattheo 1, 1-17)

Cây gia ph chia là ba khúc thi k:Thời kỳ thnht từ Tổ Abraham đến Vua David có 14 đời, thời kỳ thứ hai từ Vua Salomon đến thời bị lưu đày sang Babylon với 14 đời, và thời kỳ thứ ba từ sau thời lưu đầy đến Chúa Giêsu Kito sinh ra có 14 đời.

Con s14 là mt con sng trưng suy ra ttên Vua David theo nguyên ngDo Thái - theo nguyên ngtiếng Do Thái nhng vn chtên David hp chung li thành s14 : D=4, W = 6 và D= 4.

Và da theo tên Vua Davit, ttiên ca Chúa Giêsu, nên gia phcũng chia làm ba giai đon. Ba giai đon vi ba ln 14 thế htrong lch stgc rAbraham và Vua David đến Chúa Giêsu là cung ngai vĩnh cu.

Nói đến David, như Kinh Thánh thuật lại nhớ đến một người trai trẻ thanh niên cân chiên cừu nhưng đã chiến thắng Goliath bằng mưu kế bắn dùng chiếc nỏ dây bắn viên đá giết chết Goliath dũng mãnh có gươm giáo (1.Samuel 17, 40-54).

Từ đó trong dân gian trở thành huyền thoại“ David chiến đấu chống Goliath“ muốn nói thế kẻ yếu bé nhỏ chiến đấu với kẻ dũng mạnh to lớn.

David là vị Vua có thiên tài khả năng không chỉ về cách thức cai trị dân, nhưng Ông còn là người có tâm hồn nếp sống đạo đức kính sợ Giave Thiên Chúa nữa, nên Ông đã sáng tác nhiều bài Thánh Vịnh ca tụng Thiên Chúa đầy âm điệu thi ca cùng rất giầu hình ảnh. Ngày nay trong Kinh Thánh Cựu ước có 150 Thánh Vịnh cho là do Vua David viết sáng tác.

Và Vua David cũng được nhìn nhận là người yêu thích cùng có khả năng âm nhạc. Vì thế trong nghệ thuật Ông được vẽ khắc tượng đang chơi đàn Lục huyền cầm (Harpe(.

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Vua David cũng được tôn kính là vị Thánh trong dân gian. Trong nếp sống Giáo hội Công giáo ngày 29.12. hằng năm là ngày kính nhớ Vua Thánh David.

Câu kinh cầu ca tụng: Đức Bà như lâu đài Da-vít vậy! muốn diễn tả nói cung lòng Đức mẹ Maria đã cưu mang sinh hạ Chúa Giêsu cũng tựa như hoàng cung Vua David ngày xưa là tổ tiên của Chúa Giêsu trên trần gian.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Khách truy cập

Hôm nay:12832
Hôm qua:10808
Tuần này:42857
Tháng này85305
Số Lượt Truy Cập:25623815
Số khách đang Online 307