Tổng lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa

3ThienThanjpgTrong giáo lý Công giáo ba ngôi Thiên Chúa là nền tảng căn bản của đức tin vào Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần.

Nhưng trong nếp sống đức tin vào Thiên Chúa có đề cập tới ba vị Tổng lãnh Thiên Thần.

Vậy họ là ai, và có vai trò gì trong nếp sống đức tin đạo Công giáo?

Ba vị Tổng lãnh Thiên Thần: Michael, Gabriel và Raphael là những vị Thiên Thần do Thiên Chúa tạo dựng nên. Các Thiên Thần là loài thụ tạo thiêng liêng . Họ có hình dạng, nhưng không có xương thịt vật thể như con người.

Họ đứng trước Thiên Chúa, luôn hướng về Thiên Chúa và là Sứ gỉa được sai đi mang tin mừng của Chúa cho con người trên trần gian. Theo suy niệm  của Đức Thánh cha Gregor thứ nhất ( + 604) những vị Sứ giả được sai đi loan báo tin mừng nhỏ bé được gọi là Thiên Thần, còn những vị Sứ giả loan tin mừng trọng đại được gọi là Tổng lãnh Thiên Thần.  

Tên Ba vị Tổng lãnh Thiên Thần có chữ „El“ ở cuối, mà chữ El có nghĩa „ Thiên Chúa“. Như thế Thiên Chúa được viết khắc ghi nơi tên cùng trong bản chất của họ. Điều này diễn tả họ là những sứ giả mang Thiên Chúa đến cho con người. Họ mở cánh cửa trời và đất ra.

  1. 1. Tng lãnh Thiên Thn Michael: Quis ut Deus?

 

Tổng lãnh Thiên Thần Michael được xưng tụng với danh xưng bằng tiếng Latinh: Quis ut Deus? – Ai bằng Thiên Chúa?.

Theo tương truyền:

-Thiên Thần Michael được liệt vào hàng Thiên Thần  quân đội chiến đấu đã đánh thắng Thiên Thần quỉ dữ Lucifer.

-Thiên Thần Michael đã vâng lệnh Thiên Chúa cầm gươm đuổi Ông Bà nguyên tổ Adong-Evà ra khỏi vườn địa đàng, sau khi Ông bà phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa.  

- Thiên Thần Michael cũng là vị Thiên Thần thổi kèn Posaune đánh thức gọi những người đã qua đời sống lại ra khỏi mồ.

Hình ảnh cùng tượng Thiên Thần Michael được vẽ phác họa hay khắc chạm là một người mặc quân phục thời cổ Lamã có hai cánh bay sau lưng với bắp thịt gân cốt dũng mãnh, một tay cầm gươm như vũ khí, một tay cầm chiếc lá chắn, và chân đứng đạp trên con khủng long hình ảnh của qủi dữ.

Hình ảnh chiếc gươm trên tay Tổng lãnh Thiên Thần Michael là hình ảnh nói lên sức mạnh của tình yêu trong ý nghĩa cánh tay của Thiên Chúa được dương ra. Tổng lãnh Thiên Thần Michael giúp đỡ chỉ cho chúng ta tìm lại nẻo chính đường ngay, khi tầm nhìn con mắt chúng ta lạc mất hướng về trời cao.

Theo Kinh Thánh cựu ước Michael là vị Thiên Thần có đẳng cấp cao nhất trong các Thiên Thần bên ngai Thiên Chúa ( Sách Tiên tri Danien 10,13; 12, 1) có nhiệm vụ che chở bảo vệ dân Israel trước các quân thù địch, cùng cho khỏi cảnh khó khăn thử thách.

Thiên Thần Michael vào thời cựu ước ngày xưa được trình bày là một vị Thiên Thần trong sáu hay bảy vị Thiên Thần đẳng cấp chỉ huy cai trị, được Thiên Chúa tin tưởng các đặc biệt trao cho nhiệm vụ giữ chìa khóa nuớc trời, cùng là vị Thiên Thần chỉ huy tối cao các Thiên Thần.

Theo Kinh Thánh tân ước , Michael là Tổng lãnh Thiên Thần chống lại ma qủi.

 

„Cnhng ngưi mê sng kia cũng vy, hlàm cho thân xác ra ô uế, khinh dchqun ca Chúa, nói phm đến các Bc uy linh. Khi bàn cãi và tranh lun vói qy vthi hài ông Môsê, ngay ctng lãnh thiên thn Michael cũng không dám đưa ra mt phán quyết nào phm đến nó, mà chnói: Xin Chúa trng pht ngươi! (( thư Giuda 8-10)

 

„By gi, có giao chiến trên tri: thiên thn Micaen và c thiên thn ca ngưi giao chiến vi Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thn ca nó ng giao chiến. Nhưng nó không đsc thng đưc, và cbn không có chtrên tri na.“ ( KH 12, 7-8)

 

Trong thời Tân ước, Tổng lãnh Thiên Thần Michael được trình bày là sứ gỉa của Thiên Chúa với uy quyền sức mạnh đặc biệt, như người cầu khẩn phù hộ cho con người bên ngai Thiên Chúa, như Thiên Thần của dân Chúa Kitô, như người cùng đồng hành với người đang hấp hối, với linh hồn những người đã qua đời.

Đó đây trong các nghĩa trang, tượng Tổng lãnh Thiên Thần Michael được xây dựng trên nấm mồ hay tường thành, tay cầm loa thổi kèn gọi người qua đời chỗi dậy ra trình diện Thiên Chúa. Đây là hình ảnh nói lên niềm hy vọng và sự công bằng cùng lòng thương xót trứơc mặt Thiên Chúa, khi con người trong giờ phút lịch sử ra trước thánh nhan Ngài.

Hình ảnh Tổng lãnh Thiên Thần trên tay cầm chiếc cân đo lường nói lên vị Thiên Thần này quan tâm săn sóc về luật pháp, về sự công bằng chính trực. Trong nhiệm vụ này Tổng lãnh Thiên Thần Michael là người phục vụ đi tìm chân lý sự thật, sự công bằng.

Nơi bức ảnh Đức mẹ hằng cứu giúp ở hai bên phía trên bức có hình hai Thiên Thần. Hình Thiên Thần phía bên trái cầm chiếc đòng ngọn giáo có hàng chữ chú thích: „ O AR M“ = O Archangelos Michael= Tng lãnh Thiên Thn Michael. Vị tổng lãnh thiên thần này chỉ huy các Thiên Thần chống lại qủy dữ Satan nổi loạn chống Thiên Chúa, như sách Khải huyền diễn tả ( Kh 12,7).

Thiên Thần Michael cầm chiếc bình nước đắng cùng với cây gậy có quấn miếng bọt biển thấm nước, mà người lính đưa lên cho Chúa Giêsu nhắp uống lúc Ngài bị treo trên thập gía ( Mt 27,48). Tay ông cũng cầm cây một cây đòng nhọn, thứ khí cụ này quân lính dùng đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu thâu vào trái tim khi chết trên thập gía( Ga 19,28-36).

 Năm 1947 những cuộn giấy sách chép Kinh Thánh được tìm thấy ở Qumran gần bờ Biển Chết, trong đó có đoạn ghi lại coi Thiên Thần Michael là „vị thần ánh sáng“, chỉ huy đoàn quân của Thiên Chúa chống lại thần dữ. Và Thiên Thần Michael được mang tước hiệu „ Phó vương trên trời“.

Danh xưng của Tổng lãnh Thiên Thần Michael „ Quis ut Deus? – Ai bằng Thiên Chúa? –„ có lẽ cần được dịch sang ngôn ngữ con người ngày hôm nay: „ Có điều gì khác hơn thay thế Thiên Chúa được không ?“.

Câu trả lời theo lương tâm nghiêm chỉnh sẽ là: Tất cả đều có giới hạn, không có ai, không có sự gì như Thiên Chúa là Đấng hòan hảo toàn năng được!

  1. 2. Tng lãnh thiên thn Gabriel

 Tên cùng hình ảnh Vị Sứ giả, tổng lãnh Thiên Thần Gabriel được biết nhiều, vì vị Sứ giả này đã mang tin mừng trọng đại của Thiên Chúa cho Maria: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xuống thế gian làm người trong cung lòng trinh nữ Maria ( Lc 1,26-38).

Ngoài ra theo tương truyền, cũng chính vị Sứ giả Gabriel đã hiện đến báo tin cho Thầy cả thượng phẩm Zacaria về Thánh Gioan tẩy giả đang thanh hình trong cung lòng bà Elisabeth.

Cũng chính vị Sứ giả này đã hiện ra cùng Ông Giuse ba lần: Hãy nhận Maria làm vợ!. Sau Chúa Giêsu giáng sinh: Hãy đem gia đình sang sinh sống bên AiCập!. Và lần sau cùng : Hãy trở về quê hương Nazareth!

 Và cũng chính vị Sứ giả Gabriel đã hiện đến báo tin cho các Mục đồng đêm Chúa Giêsu sinh ra:„ Ta báo cho anh em một tin mừng hôm nay Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người!

Sứ giả Gabriel như thế là vị Sứ giả loan báo tin Thiên Chúa xuống trần gian làm người. Vị Sứ giả đã gõ cánh cửa lòng thiếu nữ Maria, và qua Sứ giả Gabriel, Thiên Chúa mời gọi Maria chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, trở thành mẹ hạ sinh Đấng cứu chuộc: Ngôi Lời của Thiên Chúa cùng là Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người trong cung lòng Maria.

Sứ giả Gabriel của Thiên Chúa đã gõ cánh cửa trái tim tâm hồn Maria. Cũng thế Thiên Chúa luôn gõ cánh cửa trái tim mỗi người. Như trong sách Khải Huyền thuật lại Thiên Chúa nói với Thiên Thần Hội Thánh Laodizea:“ Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.“ ( Kh 3,20)

 

Trong Kinh Thánh Cựu ước nơi sách ngôn sứ Daniel nói đến Thiên Thần Gabriel trong nhiều thị kiến. Và xin Gabriel cắt nghĩa những thị kiến mình đã xem thấy. ( Daniel 8,16 và 9,21…)

Hình Thiên Thần bên phải trên bức ảnh Đức mẹ hằng cứu giúp với dòng chữ O AR G“  O Archangelos Gabriel= Tng lãnh Thiên Thn Gabriel. Vị tổng lãnh Thiên Thần này đã đến truyền tin cho Đức mẹ, báo tin Chúa Giêsu xuống làm người trong cung lòng Đức Mẹ Maria (Lc 1,28). Trong tay Tổng  lãnh Thiên Thần Gabriel cầm cây thánh gía và 4 chiếc đinh sắt. Những dụng cụ này nói lên cuộc đời Chúa Giêsu sẽ phải chịu đau khổ chết trên thập gía thế nào.

Trong ngành nghệ thuật trang trí Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel thường được trình bày với một cành hoa huệ trắng nơi tay trong ý nghĩa chỉ về sự trong trắng tinh tuyền người trinh nữ, và cùng  nói lên vị Tổng lãnh Thiên Thần này đã hiện đến truyền tin cho Maria thành Nazareth.

Cũng theo văn hóa dân gian Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel được nhận là vị bổn mạng của ngành bưu điện mang đưa thư.

Và tên Gabriel theo tiếng Do Thái có ý nghĩa: Sức mạnh của Thiên Chúa.

  1. 3. Tng lãnh Thiên Thn Raphael

Tổng lãnh Thiên thần Raphael được nói đến trong sách Tobia là một Thiên Thần được Thiên Chúa sai đi cùng đồng hành với và có sứ mạng chữa lành. ( Sách Tobia 5,4 - 12, 22).

Tổng lãnh Thiên Thần Raphael chữa lành mối quan hệ tình yêu giữa Tobias và Sara gây ra hoang mang sợ hãi. Thiên Thần Raphael chữa lành tình yêu của họ giữa người nam và người nữ. Raphael đã nhân danh Thiên Chúa xua đuổi ma

quỉ tấn công quắy nhiễu tình yêu giữa hai người. Điều này mang đến bình an sự xum họp cho hai người.

Sách Tobia thuật lại Thiên Thần Raphael chữa lành vết thương bệnh mù lòa cho cha của Tobias được sáng mắt trở lại.

Thiên Chúa Đấng tạo hóa đã dựng nên cho con người và cả nơi súc vật hai con mắt để nhìn xem nhận ánh sáng bóng tối cùng những dấu chỉ ẩn hiện trong đời sống. Khi con mắt không còn nhìn nhận ra được nữa thì thật là một thảm họa đầy nguy hiểm cho đời sống người đó, làm tâm tính họ mất thăng bằng.

Tổng lãnh Thiên Thần Raphael được Thiên Chúa sai đi làm Sứ giả chữa lành tầm nhìn con mắt thể xác cùng tinh thần cho con người qua việc loan truyền tin mừng đức tin và nhân chứng cho tình yêu.

Theo tương truyền Tổng lãnh Thiên Thần Raphael là quan thầy hộ mạng cho những thầy thuốc chữa bệnh, cho người hành hương hay những người du lịch thám hiểm.. Và tên Raphael có ý nghĩa: Thiên Chúa chữa lành.

Theo lễ nghi phụng vụ Giáo hội, cả ba vị tổng lãnh Thiên Thần Michael, Raphael và Gabriel được mừng kính chung ngày 29.09. hằng năm trong toàn thể Giáo hội.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Khách truy cập

Hôm nay: 899

Hôm qua: 6481

Số Lượt Truy Cập: 24261015

Currently are 153 guests and no members online