Hình ảnh đời sống con người

Adam EvaThắc mắc về hình ảnh đời sống con ngưừi có từ ngàn xưa, cũ và cũng luôn luôn mới. Vì không hay chưa có câu trả lời chính xác thỏa đáng nào cho thắc mắc đó về phương diện khoa học. Và con người xưa nay luôn sống với thắc mắc đó. Đức tin tôn giáo đóng vai trò quan trọng cho câu trả lời về thắc mắc này.

Đức tin đạo Công giáo đưa ra câu trả lời như thế nào cho thắc mắc đó?

Dựa trên Kinh Thánh lời Chúa, đức tin Công giáo đưa ra câu trả lời: Con người là công trình do Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh người. Không chỉ tạo dựng nên họ, nhưng Thiên Chúa còn nuôi dưỡng đời sống họ, và gìn giữ cứu độ họ nữa. (St, 1,1-31).

Người đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng nên là Ông Adam và Bà Eva, thủy tổ con người. Và theo ý muốn của Thiên Chúa đã sắp đặt những thế hệ con người nối tiếp là dòng dõi hậu duệ của Ông Bà thủy tổ Adam Eva.

Thân xác Ông Bà thủy tổ được Thiên Chúa tạo dựng nên từ bụi bùn đất và sự sống của Ông Bà hơi thở thần khí của chính Thiên Chúa hà hơi thổi vào hình hài thân xác Ông Bà. Rồi từ thân xác có sự sống của Ông Bà là cha mẹ, con cái được sinh thành nối tiếp thành con người có sự sống.

Và tiếp tục bằng cung cách mầu nhiệm sáng tạo,Thiên Chúa đã sắp đặt cài cấy mầm sự sống vào nơi các cha mẹ truyền sinh lại sang con cái mình, để loài người được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tạo dựng nên Ông Bà thủy tổ con người là Adam Eva được Thiên Chúa nuôi dưỡng. Nhưng Ông Bà lại không tuân giữ luật Thiên Chúa.Vì thế tội lỗi ,vì sự không vâng lời Thiên Chúa của Adam, đã đi vào trần gian đi vào trong đời sống con người từ Ông Bà lan truyền sang mọi thế hệ con cháu. 

Hậu qủa của tội lỗi là con người phải chết: Từ bụi đất con đã được tạo thành, và ngày sau cùng con cũng trở về với bụi đất! Lời nhắn nhủ này người Công gjáo chúng ta được nghe nhắc ngày thứ Tư lễ Tro và ngày lễ an táng người qua đời.

Vì con người là công trình tác phẩm của Thiên Chúa, nên Ngài không muốn để cho công trình này phải chấm dứt với sự chết. Do đó Thiên Chúa đã hứa ban sự sống ơn cứu độ cho linh hồn con người trong một sáng tạo mới.

Về thân xác con người phải chết tiêuntn ra thành bụi đất, nhưng sự sống là hơi thở hình ảnh của Thiên Chúa sẽ không chấm dứt. Trái lại sẽ cùng được sống lại trong sáng tạo mới: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xuống thế làm người, qua đau khổ thập gía và sống lại, mang đến sự sống lại cho con người.

Con người Adam được tạo dựng trong công trình sáng tạo từ bụi bùn đất, vì không vâng lời phạm tội lỗi luật Thiên Chúa nên phải chết.

Chúa Giêsu Kitô, là con Thiên Chúa xuống trần gian làm người, vâng phục Thiên Chúa là công trình sáng tạo mới mang đến sự sống ơn cứu độ cho con người trần gian được cùng sống lại.

Thánh Phaolô đã diễn tả câu trả lời cho thắc mắc về đời sống con người qua hình ảnh so sánh giữa Adam ( cũ)và Adam (Chúa Giêsu)mới:

„Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy.“.( 1 Cor 15,45- 49).

Và cũng là đức tin của người Công giáo chúng ta: Tôi tin kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Khách truy cập

Hôm nay: 2598

Hôm qua: 10001

Số Lượt Truy Cập: 24886328

Currently are 65 guests and no members online