Hình ảnh kinh Tin Kính.

Hằng tuần vào ngày Chúa nhật, cả ngày lễ trọng, trong thánh lễ Misa mọi người tín hữu Công giáo cùng đọc kinh Tin kính vào Thiên Chúa.

Tại sao lại đọc kinh này?

Hội Thánh quy định ra công thức như vậy trong nếp sống phụng vụ kính thờ Thiên Chúa từ hơn một ngàn năm nay trong dòng lịch sử đời sống Hội Thánh.

Nói đến kinh Tin Kính ai cũng nghĩ là những công thức tín điều khô cứng, chuyên về thần học trừu tượng…Có người nghĩ rằng tin vào Thiên Chúa đủ rồi, cần gì phải kinh Tin Kính nữa?

Có thể so ví những tín điều với bộ xương sọ ( xương đầu) chúng ta. Xương sọ khô cứng rắn chắc. Nhưng thiếu xương sọ không thể được. Vì bộ xương sọ bao bọc che chở não bộ trí óc con người để cho không bị thương tích làm ra tê liệt phá hủy trung tâm thần kinh não trong suốt đọc đời sống từ lúc thành hình trong cung lòng mẹ cho tới ngày sau cùng đời sống.

Cũng vậy những tín điều vạch ra lằn mức cho suy nghĩ. Vì con người được Đấng Tạo Hóa dựng nên là một công trình luôn biết suy nghĩ. Con người không chỉ cảm nhận thấy cần có nhu cầu ăn và uống. Nhưng còn có khả năng suy nghĩ nữa. Điều này thuộc về đời sống con người.

Qua suy nghĩ tư lự, con người khám phá ra những chân trời sự thể mới lạ, cùng nỗ lực phát triển thêm ra cho hoàn thiện. Trong dân gian có ngạn ngữ kinh nghiệm truyền khẩu: “ Không có gì thực tế hơn là một lý thuyết tốt đẹp!”

Cũng thế, kinh Tin Kính có thể nói được là một hình thái nguyên thủy của con người, và có nền tảng thành hình trong thời gian của Kinh Thánh.

Hình trạng nguyên thủy của Kinh Tin Kính là cầu trả lời của Thánh Phero tông đồ cho câu hỏi của Chúa Giêsu Kitô: “ Anh em nữa cho Thầy là ai?”  Ông Phero thưa ngay: “ Thầy là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”( Mt .16,15-16). Câu trả lời của Thánh Phero là lời tuyên xưng kinh tin kính khởi thủy đầu tiên.

Từ lời tuyên xưng căn bản này về Thiên Chúa và thế giới và đức tin từ thuở ban đầu dần dà trong dòng thời gian qua nghiên cứu suy tư đã đi đến kết luận diễn tả thành công thức tín điều như những lằn vạch của nền thần học Kitô giáo.

Thánh Phaolô đã có suy tư căn bản tương hợp về kinh tin kính: “ Nếu bạn ngoài môi miệng tuyên xưng Đức Giêsu Kito là Chúa, và tâm hồn trái tim bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.” ( Thư Roma 10,9).

Kinh Tin Kính thành công thức như ngày nay có từ thế kỷ thứ 4. sau Chúa giáng sinh thời Công đồng Nizaea và Constantinopel dựa trên nền tảng lời tuyên tín câu trả lời của Thánh Phero : Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống. Và từ thời điểm đó đến nay đã hơn 1600 năm được đọc trong thánh lễ Misa.

Như thế, những tín điều là những xác tín của qúa trình nghiên cứu suy luận cùng chọn lựa trong dòng thời gian. Nhưng không là điều thay thế cho đời sống.

Xương sọ cần thiết giúp che chở bảo vệ khối trí não cho đời sống bình an lành mạnh vượt qua khỏi những nguy hiểm gây thương tích. Nhưng chính sự sống phát triển sinh hoạt trong toàn cơ thể với trái tim, với tứ chi tay chân, xương cốt bắp thịt, đường dây gân, thần kinh, mạch máu.

Cũng vậy, những tín điều trong Hội Thánh tích lũy nối kết thành nền tảng hậu cung đàng sau. Dựa trên đó đời sống (đức tin) người Kitô hữu phát triển cho trở nên  sinh động, đặc biệt qua công việc bác ái và lời cầu nguyện.

 

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Khách truy cập

Hôm nay:9387
Hôm qua:30239
Tuần này:9387
Tháng này87462
Số Lượt Truy Cập:36779483
Số khách đang Online 532