Hình ảnh nếp sống lòng bác ái nhân đạo

Bên bờ sông Jordan nước Do Thái lúc thời Chúa Giêsu Kitô chưa bắt đầu sứ vụ rao giảng nước Thiên Chúa ở trần gian, Ông Gioan, người anh em họ hàng với Chúa Giêsu, xuất hiện. Kinh Thánh viết thuật lại Ông có sức thu hút dân chúng đến nghe ông giảng đạo, và cùng xin chịu phép rửa thanh tẩy để được ông ấn nhận chìm xuống dòng nước sông Jordan.

Ông rao giảng kêu gọi về sự ăn năn thống hối sửa dọn con đường tâm hồn cho Chúa ngự đến. Phép rửa mà ông thực hiện là hình ảnh dấu chỉ về điều đó.

Dân chúng kéo đến nghe ông giảng đạo thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Họ muốn được ông chỉ dẫn cách sống ra sao, nên hỏi ông: Chúng tôi phải làm gì?

Ông Gioan không trả lời là họ phải đi hành hương đến đền thờ Jerusalem đọc kinh cầu nguyện, dâng tiến lễ vật toàn thiêu lên Giave Thiên Chúa, hay làm việc đạo đức như luật truyền gì khác. Nhưng ông đưa ra chỉ dẫn cách sống làm người theo công minh chính trực trong chiều tương quan giữa con người với nhau cùng chung sống trong xã hội tương xứng theo địa vị trách nhiệm nghề nghiệp của mình.

"Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".(Lc 3, 10-14)

Câu trả lời chỉ dẫn của Gioan nói lên hình ảnh của người sống lòng khiêm nhượng sâu thẳm biết tôn trọng luật pháp xã hội cũng như thiên nhiên.

Ông Gioan biết mình không thể thay đổi được hệ thống xã hội thời ông đang sống. Nhưng chính con người có thể tự thay đổi mình. Con người có thể hành xử sống đúng và công mình chính trực. Nếu mỗi người bắt đầu điều thay đổi cung cách sống tự bản thân mình ngay trong đời sống hằng ngày, trong nghề nghiệp mình, trong gia đình mình. Và như thế đã thực hiện và gặt hái được nhiều rồi.

Ông Gioan đưa ra chỉ dẫn khuyên họ trở về với việc bổn phận, nghề nghiệp sinh sống hằng ngày của mình. Nơi môi trường sinh sống đó, họ chuẩn bị sửa dọn con đường tâm hồn cho Chúa đến qua cung cách sống làm việc đúng đắn công minh chính trực.

Hình ảnh lời rao giảng chỉ dẫn của Ông Gioan về cung cách sống làm người dọn con đường cho Chúa đến cũng là hình ảnh con đường sống, mà Thiên Chúa sẽ căn cứ vào đó xét xử trong ngày phán xét sau cùng, khi ra trước tòa Thiên Chúa nguồn sự sống: cung cách sống lòng bác ái nhân đạo.

Hình ảnh con đường này Chúa Giêsu Kitô sau này nói đến trong dụ ngôn ngày phán xét chung, khi Ngài rao giảng tình yêu nước Thiên Chúa:

“Nào những người Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, đã cho ăn, Ta khát đã cho uống,Ta là khách lạ, đã đón nhận, Ta trần truồng đã cho quần áo mặc, Ta đau yếu đã thăm viếng, Ta bị tù đày đã hỏi han an ủi.”( Mt 25,34-35).

 

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

 

Khách truy cập

Hôm nay:7190
Hôm qua:13792
Tuần này:64351
Tháng này31914
Số Lượt Truy Cập:42803226
Số khách đang Online 380