Hình ảnh ơn kêu gọi qua phép rửa

RuaToiChúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người, nhưng cũng xin chịu phép rửa do Ông Thánh Gioan Tẩy giả thực hiển cho mọi người bên bờ sông Jordan.

Ngày nay các nhà Kinh thánh cùng Khảo Cổ đã tìm ra địa điểm lịch sử có tên Qasr el yahud, ở mạn phía Đông cách xa thành phố cổ Jericho, là nơi Chúa Giêsu đã chu phép rửa nằm bên bờ sông Jordan giữa hai nước Do Thái và Jordanie.

Tại sao vậy?

Xưa nay theo truyền thống trong dòng lịch sử người Công gíao từ lúc còn thơ bé đã nhận lãnh làn nước bí tích rửa tội gia nhập cộng đòan đời sống Giáo Hội.

Bí tích rửa tội là bí tích cánh cửa mở ra cho người tín hữu Công gíao được tiếp tục lãnh nhận 06 Bí tích khác trong Gíao hội Công gíao: Hòa giải, Mình Thánh Chúa, Thêm sức, Hôn phối,chức linhmục, và Xức dầu bệnh nhân.

Chúa Giêsu đã nhận lãnh phép rửa, nhưng không nhận lãnh những bí tích khác nữa như chúng ta. Vì chính Ngài là nội dung các Bí tích.


Hằng năm Giáo hội mừng kỷ niệm Phép Rửa của Chúa Giêsu, không chỉ nhớ đến biến cố lịch sử thánh đức đã xảy ra trong đời Ngài. Nhưng sâu xa hơn nghĩ nhớ đến phép rửa của chính chúng ta, một ý nghĩa căn bản cho đời sống đức tin vào Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã đến xếp hàng như bao người thời lúc đó chờ đến lượt xin nhận Phép rửa do Ông Gioan làm. Qua đó Chúa Giêsu muốn nói lên Phép rửa là một tín hiệu mới báo trước mang đến chúc lành cần thiết cho đời sống tinh thần đức tin cho từng người, kể cả Con Thiên Chúa. Và sứ mạng do Thiên Chúa trao phó cho được mặc khải ra.

“ Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".( Lc 3,22)


Tiếng Thiên Chúa nói ra từ trời cao vọng xuống, theo như phúc âm thuật viết lại, là lời công bố công khai, sự chuẩn thuận sai đi. Như thế có thể nói được phép rửa Chúa Giêsu lãnh nhận là sứ mạng ơn kêu gọi của Thiên Chúa trao cho Ngài.

Theo phúc âm thuật lại Chúa Giêsu tiếp nhận biến cố phép rửa ngay lúc trước khi bắt đầu đời sống công khai ra đi rao giảng tình yêu nước Thiên Chúa trong lòng xã hội con người. Như thế, Chúa Giêsu tiếp nhận cùng trong đời sống đã nói lên sự ưng thuận chấp nhận sứ mạng do Thiên Chúa trao cho thi hành.

Như Chúa Giêsu, qua làn nước Bí tích rửa tội, người Công giáo cũng được Thiên Chúa trao cho sứ mạng ơn kêu gọi trong đời sống làm chứng cho khuôn mặt tình yêu Thiên Chúa giữa lòng xã hội.

Bí tích rửa tội là tình yêu của Thiên Chúa nói với con người. Và là dấu hiệu diễn tả sự trung thành của Thiên Chúa với con người.

Giáo hội Chúa ở trần gian cần con người sống với ơn kêu gọi sứ mạng được Thiên Chúa trao phó từ khi lãnh nhận làn nước Bí tích rửa tội.

Đời sống ơn kêu gọi sứ mạng đó hiển thị bộ mặt của Gíao hội Chúa nơi trần gian qua việc họ cùng tích cực sống đức tin hướng đến xây dựng phát triển đời sống đức tin vào Chúa.

Ngày xưa, Chúa Giêsu Kitô qua phép rửa do Ông Thánh Gioan Tẩy gỉa thực hiện cho, đã lãnh nhận sứ mạng ơn kêu gọi Thiên Chúa trao cho. Ngài đã chấp nhận thi hành trọn vẹn trong đời sống mình hầu mang lại ơn đức chữa lành cứu độ cho linh hồn con người thoát khỏi hình phạt tội lỗi, dẫn đưa đến sự sống lại ngày sau.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

  

Khách truy cập

Hôm nay:7466
Hôm qua:13792
Tuần này:64627
Tháng này32190
Số Lượt Truy Cập:42803502
Số khách đang Online 311