Hình ảnh hôn nhân và gia đình 2

Hôn nhân và gia đình luôn là thắc mắc có từ nghìn xưa . Con người xưa nay thường hiểu đó là một khế ước xã hội, hay một định chế truyền thống do và của đời sống xã hội.

Đó là lối suy hiểu hôn nhân và gia đình theo khía cạnh trong tương quan đời sống xã hội giữa con người với nhau.

Nhưng theo khía cạnh tinh thần đạo giáo, khía cạnh thần học đạo đức, hôn nhân và gia đình còn có căn rễ sâu thẳm làm nền tảng cùng mang lại ý nghĩa chiều kích thánh thiêng cho hôn nhân và gia đình.

Đức giáo hoàng Benedicto XVI. đã có suy tư theo khía cạnh thần học về căn rễ của hôn nhân và gia đình:

Hôn nhân và gia đình trên thc tế không là nhng kiến trúc xã hi mang tính cách bt thưng. Không, hôn nhân và gia đình không là kết qa ca nhng tình trng lch scùng kinh tế đc bit khác thưng. Trái li, thc mc vtương quan tht sgia ngưi đàn ông và phncó căn rthm sâu nơi bn tính con ngưi, và chcó thtìm đưc câu trli tnơi đó.

Câu trli không thtìm ra đưc, khi tách bit gia thc mc cũ và thc mc mi: Tôi là ai? Con ngưi là gì? Và cũng không thtách bit khi thc mc vThiên Chúa: Thiên Chúa có hin hu không? Thiên Chúa là ai? Khuôn mt thc ca Thiên Chúa thế nào?

Câu trli trong Kinh thánh cho hai vn nn thc mc này thng nht cùng đúng trong các tình hung: Con ngưi là hình nh ca Thiên Chúa do Thiên Chúa to thành, và Thiên Chúa chính ngài là tình yêu.. Vì thế ơn kêu gi tình yêu phn nh li điu con ngưi đưc Thiên Chúa to dng nên rp khuôn ging hình nh ca Ngài: Con ngưi cũng hành đng ging như khuôn thưc ca Thiên Chúa, trong khi con ngưi trnên mt ngưi yêu thương.

Tmi tương quan nn tng gia Thiên Chúa và con ngưi ny sinh tiếp mt hqa: mi dây liên kết không thhy dit gia tinh thn và thxác. Con ngưi tht ra là tinh thn, khi tinh thn tìm thy đưc nơi thân xác du chng. Và thân xác sng đng khi có tinh thn phn trưng sinh bt tử ở nơi nó.

Cũng vy thân xác ca ngưi nam và ngưi n, có thnói đưc, cũng có bn tính chiu kích thn hc. Con ngưi không chlà mt thân xác trơ tri theo cách hiu sinh vt hc, nhưng là du chng và strn vn tràn đy ca bn tính con ngưi.

Vì thế, tính dc ( Sexualitaet) ca con ngưi không là điu bên lphthuc ca bn tính con ngưi. Nhưng nó thuc vbn cht tính con ngưi. Trưc hết khi tính dc hi nhp nơi mt cá nhân con ngưi, hcó thtcho mình mt ý nghĩa ca đi sng(Papst Benedicto XVI. , Din văn ngày mc vca Giáo phn Roma vđtài Gia đình, 06.06.2005)

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:14862
Hôm qua:18031
Tuần này:14862
Tháng này529232
Số Lượt Truy Cập:47193551
Số khách đang Online 394