Đến tận cùng biên giới

Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giêsu trước khi trở về trời đã căn dặn các Thánh Tông đồ, Giáo Hội của Chúa: “ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Đức Chúa Thánh Thần xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.“   (CV 1,8)

Trải qua dòng thời gian hơn hai ngàn năm, Giáo hội Chúa Giêsu vẫn hằng luôn trung thành với sứ vụ Chúa đã trao phó cho. Và đời sống đức tin vào Chúa, ơn cứu độ của Chúa cho nhân loại, đã cùng đang được loan truyền rộng rãi khắp mọi nơi, cho mọi dân tộc tới mọi vùng biên giới trên khắp địa cầu.

Nhưng những thách đố đặt ra cho việc truyền giáo không phải là không có, cùng không phải là ít. Trái lại nhiều cùng tế nhị khó khăn nữa.

Một trong những thách đố tế nhị khó khăn cho việc rao truyền đức tin vào Chúa là nếp sống văn hóa của mỗi dân tộc đất nước.

Nói đến văn hóa là nói đến nếp sống đặc thù riêng của mỗi địa phương đất nước, của mỗi dân tộc. Văn hoá không là tất cả đời sống con người. Nhưng con người sinh ra, lớn lên cùng làm ăn sinh sống trong dòng sông cội nguồn quê hương đất nước của họ. Vì thế, văn hóa như gia sản gắn liền với đời sống con người.

Nói đến văn hóa là nói đến mức độ phát triển đời sống xã hội nơi đất nước xã hội con người đang sinh sống. Chính sự phát triển đó củng cố xây dựng đời sống con người nơi đất nước đó thêm giầu mạnh về của cải vật chất cũng như tinh thần. Đây là kho tàng về các gía trị cho các thế hệ dân tộc con người nơi quê hương đất nước đó.

Nói đến văn hóa là nói đến tình tự tôn giáo tín ngưỡng. Đây là nhu cầu cùng là điểm tựa tinh thần cho tâm hồn đời sống con người có được bình an, cùng tìm được sự quân bình cho đời sống.

„ Hôm nay vic truyn giáo ca Giáo Hi đang phi đi mt vi thách đtrong vic đáp ng nhu cu ca tt cmi ngưi đquay li vi ci ngun ca hvà đbo vcác giá trnơi nn văn hóa ca h.

Điu này có nghĩa là phi biết tôn trng các truyn thng khác nhau và các nn triết lý khác nhau và nhn ra rng nơi tt ccác dân tc và các nn văn hóa đu có quyn đưc trgiúp tbên trong truyn thng ca chính mình đđi vào mu nhim khôn ngoan ca Thiên Chúa và đón nhn Tin Mng ca Chúa Giêsu, Đng là ánh sáng và là sc mnh biến đi tt ccác nn văn hóa.“ (Đc Thánh Cha Phanxico, Thông đip Ngày khánh nht truyn giáo 2015).

Ngày xưa, các đây gần bốn thế kỷ các vị Thừa Sai từ Âu châu sang truyền giáo ở vùng trời đất nước Á Đông bên Việt Nam. Các Vị đã rao truyền tin mừng đức tin Công giáo vào Chúa cho con người trong xã hội với cách sống hội nhập văn hóa Việt Nam.

Chữ Quốc Ngữ mà các vị đã phát triển xây dựng làm ra dựa trên nền tảng tinh thần tâm hồn văn hóa dân tộc lúc đó là một công trình góp phần vào việc tôn trọng cùng duy trì phổ biến nếp sống văn hóa cho dễ dàng rộng rãi ra.

Những kinh sách các Vị viết đặt ra để giúp cầu nguyện thực hành đức tin vào Chúa không phải là những bản dịch từ tiếng Latinh, tiếng Pháp, tiếng Y pha nho sang tiếng Việt Nam, nhưng là những bản kinh tiếng Việt Nam có vần điệu, cô đọng tâm tình người Việt Nam.

Việc hội nhập văn hóa của các Vị Thừa Sai lúc sang sinh sống truyền giáo ở Việt Nam, cùng những đóng góp của các ngài như đem kiểu xây dựng những thánh đường, những kiến thức kiểu mô thức văn hóa bên Âu Châu vào xã hội Việt Nam, không là những mảnh miếng xa lạ thừa thãi, hay ốc đảo giữa lòng xã hội đất nước Việt Nam. Trái lại, nó góp phần vào làm cho gia sản văn hóa thêm giầu có phong phú.

Đến tận cùng biên giới về không gian hình thể địa lý, về thời gian, về hoàn cảnh sinh sống con người, về tâm tình nếp sống văn hóa nơi mỗi dân tộc đất nước. Đó là bước chân cùng tinh thần của các vị Thừa Sai hôm qua, hôm nay và ngày mai cho việc rao giảng làm chứng cho tin mừng vào Chúa.

Khánh nhật truyền giáo 2015

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Khách truy cập

Hôm nay:2639
Hôm qua:21125
Tuần này:41459
Tháng này517655
Số Lượt Truy Cập:39537575
Số khách đang Online 408