„Ông có phải là Vua dân Do Thái không?“

Trong các quc gia, khi mt ai đưc các vđi din dân cbu chn làm Thng, vđng đu Quc Hi theo lut lHiến pháp hi ngưi đó : Ngài có chp nhn kết qa đưc bu chn không?

i nhiu sinh hot ca các đoàn thđi và n giáo, vị được chọn bầu là Chtch hay Hi trưng,ng đưc hi xem có nhn kết qa đưc bu chn không.

CĐc Giáo Hoàng, vđi din Chúa Giêsu trn gian, khi đưc các ctri Hng Y bu chn, cũng đưc hi xem ngài có bng lòng nhn kết qa đưc bu chn không.

i các quc gia theo chế đvua chúa quân chkhông có ththc hi vVua theo thói tc cha truyn con ni có chp nhn làm vua không. Và ng chng ai hi ngài có phi là vua không.

Nhưng nơi Chúa Giêsu Kitô li khác. Quan tng trn Philato đt câu hi hoài nghi Chúa Giêsu: „ Ông có phi là Vua dân Do Thái không?“ (Ga 18, 33-37)

Chúa Giêsu đã trli: Tôi là Vua, nhưng nưc tôi không thuc thế gian này!

Ngài là vua như thế nào mà sao li bngưi ta hi như thế?

Lch slChúa Kitô Vua

Giáo hi Chúa Giêsu trn gian kính thChúa là Con Thiên Chúa, Đng cu đlinh hn con ngưi khi hình pht do ti nguyên tgây ra.

Gíao hi luôn hng tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là tình yêu, là ánh sáng cho đi sng tinh thn con ngưi.

Chúa Giêsu Kitô là đc tin và nim hy vng cho con ngưi sau cuc sng trên trn gian đưc cùng sng li vi Ngài trên thiên đàng đi sau.

Nhưng trong dòng thi gian lch sca Giáo hi, tkhi Chúa Giêsu thành lp Giáo hi năm th1. sau Chúa giáng sinh, mãi đến thi Đc Giáo hoàng Pio XI. ngày 11.12.1925 mi thiết lp ngày lchúc tng mng kính Chúa Giêsu Vua, dp kết thúc Năm Thánh knim 1600 năm Công đng Nizea. Tngày đó lnày đưc mng kính hng năm trong đi sng Giáo hi Công giáo.

Đến năm 1970 Phng vGiáo hi đưc ci tli. Vì thế lmng kính Chúa Giêsu Vua đưc mng vào Chúa nht cui cùng tháng 10. hng năm, và ng là chúa nht kết thúc năm phng vtrong nếp sng ca Giáo hi Công giáo.

Tuyên nhn Chúa Giêsu là Vua, nhưng là vua ca đc tin, trong nghi lphng vn giáo.

Nn tng đo đc thn hc

Lmng kính Chúa Giêsu Kitô là Vua không đt trng tâm nơi uy quyn sc mnh như ca mt vvua cai trmt quc gia đt nưc. Nhưng đt căn bn trên nn tng ca chính li Chúa Giêsu đã nói vi quan Philato: Tôi là vua, nhưng Nưc tôi không thuc vthế gian này!

Như thế, Chúa Giêsu mun nói: Ngài là vua toàn thvũ tr, bao trùm tt cng trình sáng to ca Thiên Chúa trên tri cũng như dưi mt đt. Và sau khi tcõi chết sng li Chúa Giêsu đã khng đnh: Thy đưc ban toàn quyn hành trên tri dưi đt . (Mt 28,18).

Vy quyn hành sc mnh ca Chúa Giêsu vua vũ trđt nn tng trên sgì?

Đó không phi là quyn hành sc mnh ca vũ khí quyn lc thng trnhư trên trn gian. Nhưng là sc mnh thiêng liêng thn thánh, là đem đến ssng vĩnh cu, là gii thoát tâm hn con ngưi khi ti li sd, là thng trchiến thng schết do ti li gây ra.

Sc mnh ca Chúa Kitô vua là tình yêu, là bình an cùng nim hy vng cho tâm hn con ngưi.

Xưa nay nói đến vua chúa,

chúng ta nghĩ ngay đến uy quyn sc mnh ti thưng cai trị, đến nhng người phc dịch, những đạo quân canh gác bảo vệ ngày đêm suốt đời.

chúng ta tưng tưng đến cung đin lng ly nguy nga giu có sang trng.

chúng ta liên tưng đến đến lnghi huy hoàng tráng l, đến nhng đc quyn min trca cung đin gia đình vua chúa.

Nhưng vua Giêsu Kitô không có nhng cái đó.

Ngài sinh ra trong trn thế nghèo hèn gia cánh đng trong chung thú vt, sng như Ngài nhn “ Không có gi da đu“, và sau cùng chết bkết án đóng đinh vào thp gía. Tt cvì tình yêu Thiên Chúa và cho con ngưi.

Vì thế ngưi ta hoài nghi mi hi: Ông có phi là vua không?

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:15645
Hôm qua:12769
Tuần này:168832
Tháng này424854
Số Lượt Truy Cập:44490267
Số khách đang Online 340