Misericordes sicut pater - Thương xót như Chúa Cha

Ngày 11.10.1962 Đc Thánh cha Gioan XXIII. khai mc Công đng Vaticano II. trong bài ging đã nói: „ Hôm nay Giáo hi, bn trăm năm ca Chúa Kitô mun tt hơn hết dùng phương cách lòng thương xót là phương cách cha trmang đến scha lành. Nó ta như vũ khí chng li nhng kht khe do nhng sai lc vthc hành đc tin.“

Ngày 08.12.2015 knim 50 năm bế mc Công đng Vaticano II., ( 08.12.1965) Đc Thánh Cha Phanxicô đã mca Năm Thánh khai mc Năm Thánh Lòng thương xót ngay ti đn thThánh Phero , nơi 50 năm trưc đã din ra Công đng Vaticano II.

Misericordia - Lòng thương xót

Tiếng Latinh Misericordia trong đó có chcor: trái tim - Tiếng Vit Nam viết khác : Lòng thương xót trong đó có chlòng cũng là hình nh biu hiu vtrái tim.

Trái tim đây chvtrái tim Chúa Giêsu. Thánh sGioan đã ghi thut li hai cchnói lên rõ nết vtrái tim Chea Giêsu: Trong ba tic ly, ngưi môn đyêu du ta vào ngc Chúa Giêsu, nơi trái tim ngun phát xut thông truyn ssng đi khp toàn thân th. Và cũng trong ba tic ly Chúa Giêsu ra chân cho các Môn đmình. Đây là cchChúa Giêsu mun nói, như Cha Haering suy tư: con ngưi chúng ta lànhng ngưi ti li.

Và theo Cha Haering đó là hình nh nói vlòng thương xót ca Kitô giáo: Phc vvà yêu mến. Nên hình nh này là du ch lòng thương xót ca Giáo hi Chúa Giêsu Kitô.

Lòng thương xót biu hiu điu tt đp. Con ngưi chúng ta cm thy vui mng hnh phúc, khi ai đó , dù mìnt có li lm, nhưng không khin trách, mà cùng cm thông nói li an i làm hòa. Hay trong hoàn cnh gp tai nn đau bun, bnh nn đưc nâng đnhn đưc li phn chn cho thêm can đm.

Lòng thương xót khi lan ta ra mang to nên mi dây tình liên đi. Nó mang đến sc sng nim qui và đi sng cng đoàn chung hp gia con ngưi vi nhau. Và qua đó bc cây cu giao ho hòa bình trong đi sng.

Năm thánh lòng thương xót đưc Đc Thánh Cha Phanxico kêu gi lp ra không chlà knim 50 năm bế mc Công đng Vaticano II. ( 1965 - 2015), nhưng còn mun sâu xa hơn na là phá đbgy bóng ti sdti li, thiết lp sli giao hòa con ngưi vi Thiên Chúa, Đng To Hóa, gia con ngưi vi nhau, và vi công trình vũ trthiên nhiên do Thiên Chúa to dng ban cho con ngưi.

Sicut Pater - Như Chúa Cha

Chđnăm Thánh lòng thương xót da trän câu Kinh Thánh „ Estote ergo misericordes sicut et Pater vester misericors est - Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đng giu lòng thương xót“ (Lc 6,36).

Năm Phng vtChúa nht thnht mùa Vng 2015 đến Chúa nht 34. thưng niên 2016, phúc âm Chúa Kito theo Thánh Luca đưc đc trong sut cnăm. Và đó cũng rt phù hp vi chđlòng thương xót. Vì phúc âm theo Thánh Luca có nhiu dngôn nói vlòng thương xót như dngôn ngưi Samaritano nhân lành 10,30-37, dngôn ngưi chăn chiên đi tìm con chiên lc 15,4-7, dngôn ngưi đàn bà mt đng tin 15,8-10, dngôn ngưi cha nhân lành 15,11-32 …

Sđip nhng biu tưng

Trên Logo năm Thánh lòng thương xót có hình Chúa Giêsu trên vai vác mt ngưi. Đu ca Chúa Giêsu và ngưi đó chm vào nhau và cđôi mt nhìn vào nhau na: Chúa Giêsu nhìn sâu vào ni thng khca ngưi nm trên vai, mà Ngài cm nhn đưc qua chính bn thân mình. Còn ngưi trên vai nhìn thu hiu đưc tình yêu lòng thương xót ca Chúa Giêsu. Qua đó Chúa Giêsu muến nói lên: „ Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha!“

Đc Thánh Cha Phanxico đã mSanta porta - Ca năm thánh - đn thThánh Phero và Santa Porta đn thĐc Bà c, Thánh Phaolo ngoi thành và Laterano cũng đưc mra, đtrong sut Năm Thánh mi tín hu Chúa Kitô đến hàng hương bưc qua Ca năm Thánh lãnh nhn ơn toàn xá.

Nơi các Giáo phn đa phương Ca Năm Thánh nhà thchính tòa và nhng nhà thkhác trong gíao phn tùy theo đc giám mc giáo phn n đnh cũng đưc mra cho mi giáo hu Chúa Kitô đến hành hương bưc qua, như Roma trong sut Năm Thánh.

Chúa Giêsu tnhn mình là ca chung chiên (Ga 10,7) bo vđàn chiên, che chcon ngưi. Ngài bưc qua nhng bc tưng llut, nhng ranh gii phân bit và mca cho nhiu ngưi. Vì Thiên Chúa mun cu đcon ngưi, như khi Ngài cha lành các ngưi bbnh tt vào ngày lnghSabat, ngưi nói chuyn vi nhng ngưi bcho là ti li, bnguyn ra brơi, vi trcon, vi phna.

Tkhi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa sinh ra làm ngưi trên trn gian, ca thông thương đã mra gia tri và đt, Thiên Chúa và con ngưi.

Khi Chúa Giêsu tcõi chết sng li, ca ơn cu đtrong nưc Thiên Chúa mra cho mi ngưi trên trn gian sau khi qua đi.

Nên khi ca năm thánh đưc mra, và chúng ta ngưi tín hu Chúa Kitô cùng vi Hi Thánh đi bưc qua ca này là chúng ta tin nhn , Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã xung thế làm ngưi. Chúng ta mun theo ngưi, dõi theo tin mng ca lòng thương xót Chúa, như đưc viết thut li trong phúc âm.

Đc Thánh Cha Phanxico luôn luôn nhc bo: Thiên Chúa không mt mi ngng nghmrng cánh ca trái tim ca Ngài. Ngài yêu mến con ngưi chúng ta, và cùng chia sđi sng vi chúng ta. Vì thế, Giáo hi ca Ngài phi luôn luôn loan truyn lòng thương xót ca Chúa.

Thiên Chúa như là ngưi cha, ngưi mca con ngưi.

Năm Thánh Lòng thương xót 2015-2016

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:4172
Hôm qua:21125
Tuần này:42992
Tháng này519188
Số Lượt Truy Cập:39539108
Số khách đang Online 417