Tâm tình ngày cuối năm

LChúa giáng sinh, ngưi tín hu Chúa Kitô mng sđip mu nhim Thiên Chúa làm ngưi. Đây là mu nhim tình yêu cao c, mà Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, Con ca Ngưi đã mc khi t ra cho nhân loi.

Thiên Chúa làm ngưi, và qua đó con ngưi đưc tham dvào đi sng ca Thiên Chúa. Thiên Chúa ttri cao qua Chúa Giêsu xung sinh sng trên mt đt sng tình liên đi vi con ngưi.

Đó là do chúng ta nói lên li cám ơn Thiên Chúa. Cám ơn Ngài đã trao tng con ngưi tình yêu , và không bao git ly li.

Trưc ngưng ca năm cũ đang dn đi vào qúa khvà chun bc vào ngưng ca thi gian năm mi, con ngưi hu như ai cũng có tâm tình pha ln va mng vui, cũng va tư lnhìn li năm cũ 2015 đang kết thúc.Và tâm tình pha ln đó cũng đng hành vi khi bưc sang năm mi 2016 nhìn vphía trưc.

Vui mng và tư l, nhưng cũng n hin tâm tình biết ơn vnhng gì đã nhn đưc và snhn đưc trong đi sng.

Cha Dòng Phil Bosmans đã có suy tư vtâm tình cám ơn trong tương quan khi nhìn li thi gian năm cũ sp qua và năm mi đang tiến ti. Tâm tình lòng biết ơn tri rng cùng n hin nơi tình yêu Thiên Chúa, Đng To Hoá trao tng con ngưi.

„ Tôi cm nhn ra điu gì rt đi ngc nhiên cùng thú vtrong thiên nhiên. Đó là điu bí n ca tình yêu đưc Đng To Hóa to dng gieo cy khc ghi nơi đó. Nơi con ngưi tôi, hng ngày trái tim đp hàng ba trăm ngàn ln, mà không tn phí mt git nhiên liu, mt chút năng lưng, hay mt đng cent nào.

Tht là điu không thtin ni, mi ngày tôi hít thhai mươi ngàn ln, và thu nhn 137 khi không khí cn thiết cho ssng mà không phi thanh toán mt chi phí nào. Nhng scn thiết cho căn bn ssng tn to cùng trin nđu min phí. Nhng điu này hoàn toàn đưc trao ban cho không.

Tôi thi, bao nhiêu chuyến bay ca bao nhiêu con Ong cn đchuyên chmt cho mt mum ăn khi tôi ăn ba sáng qut vào bánh mì? Và bao nhiêu bông hoa đã bung nnhmt ra? Ri trái táo thơm ngon do công sc ca cây táo phát sinh sn xut ra .

Mi miếng bánh mì tôi ăn cũng là do ngưi nào đó đã nhc công gieo trng ht lúa mì xung rung đt, mi có nhng chùm ht bông lúa chín vàng đ xay thành bt nưng làm bánh mì. Tôi yêu mến ht lúa mì đưc ôm phtrong lòng đt, và ny nphát trin thành cây lúa mang ht nng trĩu đlàm lương thc cơm bánh nuôi sng con ngưi. Tôi yêu mến bánh mì do ngưi thlàm bánh vi tình yêu mến nhào nn nưng làm ra. Cơm bánh là lương thc qùa tng ca Tri cao và ca Đt, mà Thiên Chúa qua bàn tay công sc ca con ngưi trao ban cho. Tôi cm nhn ra mình đưc yêu thương tđnh đu xuyên sut thân thxung ti tn mưi đu ngón chân.

Tôi mun nói li cám ơn, nhưng i phi cám ơn ai! Không phi vTng Thng nào, không phi vng lãnh nào, không phi vGiáo sư nào, hay mt vksư nào…Không, tôi chmun nói li cám ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa tình yêu. Llut ca Thiên Chúa là llut tình yêu thương. „

Trên mt đt này không có không gian nào không có shin din ca Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa, Đng To Hóa đã to dng cùng luôn đi mi trtrung hóa đa cu do chính Ngài to thành.

Không có i chn nào trong vũ trmà không có du vết skhôn ngoan quan phòng và tình yêu ca Thiên Chúa bao ph. Thiên Chúa không bi trn gian. Vì Ngài biết sgii hn, sbt toàn và hay sai li ca con ngưi chúng ta.

Nhng du vết do con ngưi gây ra làm hư hi công trình thiên nhiên càng nhiu, càng sâu, lúc đó scan thip ca Thiên Chúa càng cn thiết cùng càng quan trng đmang li chúc lành cha trcho đi sng con ngưi và cho mt đt. Đây cũng là du chng phép lca tình yêu Thiên Chúa hin thra cho nhân loi.

Thiên Chúa hng thin mình cho con ngưi qua tình yêu ca Ngài, mi khi gp gNgưi. Lòng tin vào Ngài là u trli ca chúng ta đi vi li mi gi tình yêu ca Ngài. Kinh Tin kính vào Thiên Chúa chúng ta đc trong thánh lngày Chúa nht là ni dung căn bn ca đc tin vào Thiên Chúa tình yêu ngun ssng.

Nhng Bí Tích là nhng du chvschúc lành, vtình yêu và sgn gũi ca Thiên Chúa. Nhng điu này mang đến nim hy vng, san i, cùng lòng can đm phn khi cho đi sng vươn lên.

Bí Tích Ra ti là Bí tích nn tng ca mi Bí Tích, mà ngưi Công gíao đã lãnh nhn tkhi còn thơ bé hay cũng có ngưi khi đã trưng thành. Và hng năm tháng, các cha mng giáo khi có con thơ bé, hng bng mang em bé mình ti xin Giáo Hi cho con mình nhn lãnh làn nưc Bí Tích Ra ti, đc tin vào Thiên Chúa tình yêu, như đim ta, hưng đi tinh thn đo giáo cho đi sng tâm hn ca em hôm nay và ngày mai.

Mu nhim tình yêu Thiên Chúa tthuthơ bé dn dn đưc cm nghim khám phá thin ra qua nhng hưng dn ging dy giáo lý vThiên Chúa, vGiáo Hi, vcon ngưi…Khi các bn trln lên vào la tui 9 hay 10 tui, ln đu tiên trong đi hc lên cung thánh bàn thThiên Chúa lãnh nhn Tm bánh Thánh Thmu nhim tình yêu Thiên Chúa cho đc tin tâm hn đi sng mình. Tm bánh Thánh Thtình yêu Thiên Chúa mng nhchto bng đng 50 cent, không mùi vgì, nhưng trong đó chính Chúa Giêsu hin din. Chúa Giêsu trthành lương thc cho đi sng đc tin con ngưi.

Bn trln lên vào lp tui 13 trlên, hlãnh nhn Bí Tích Thêm sc. Qua Bí tích này Đc Chúa Thánh Thn, Đng là đng cơ ssng ca Thiên Chúa vô hình, giúp gây lòng phn khi cho tâm hn vmu nhim tình yêu Thiên Chúa.    

Mu nhim tình yêu Thiên Chúa thin rõ sc nét hơn na lúc hai ngưi bn trnam nbt gp đưc tn stình yêu ca nhau. Hmun cùng nhau qua Bí tích hôn nhân trưc bàn thThiên Chúa và cng đoàn Hi Thánh sut đi sng gn bó vi nhau trong mt mái nhà.

Đi sng chung hp ca vchng là hình nh mu nhim tình yêu Thiên Chúa vi Giáo hi ca Ngưi trn gian.

Qua đi sng vchng, ssng mi là nhng ngưi con đưc ny nphát sinh ra. Vchng, cha mkhông là ngưi chế biến to ra con ca mình, nhưng là ngưi đón nhn ssng, tính tình cùng hình hài thân xác con ca mình. Qua truyn sinh, vchng cùng góp công sc vào vic tìm hiu khám phá mu nhim tình yêu Thiên Chúa, Đng là ngun ssng.

Chúng ta tin tưng rng đi sng tinh thn cũng như thân xác là do sc mnh ca tình yêu đưc Thiên Chúa trao tng ban cho. Tình yêu Thiên Chúa không bao gixa lìa bi con ngưi cùng công trình to dng ca Thiên Chúa.

Chính vì thế, chúng ta có do để bày ttâm tình lòng biết ơn Thiên Chúa.

Đón mng năm mi 2016 đến vi lòng tin tưng rng chúng ta có thy dng phát triển đi sng do tngun sc mnh tình yêu Thiên Chúa.

    

Chúc mng Năm Mi 2016

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:4521
Hôm qua:8494
Tuần này:13015
Tháng này125115
Số Lượt Truy Cập:25359403
Số khách đang Online 308