Mừng kính Chúa Giêsu lên trời

ChualentroiHng năm toàn thHi Thánh Công giáo mng lĐc Chúa Giêsu lên tri.

Vy đâu là ngun gc lch svà đc tin ca ngày lmng này?

Trong kinh Tin Kính chúng ta đc tuyên xưng: „ Ngưi lên tri, ngbên hu Đc Chúa Cha.“.

Li tuyên xưng đc tin đt trên nn tng li Kinh Thánh thut li trong Phúc âm theo thánh Luca 24, 50-53 và nơi sách Công vng Đ1, 1-11.

Chai đon Kinh Thánh thut li thi đim cùng cung cách và i chn Chúa Giêsu lan tri: 40 ngày sau khi Chúa Giêsu sng li, thành Gierusalem, có đám mây quyn ct cùng hai Thiên Thn hvđưa Chúa Giêsu lên tri cao.

LChúa Giêsu lên tri có ý nghĩa sâu rng trong đc tin đo Công giáo vkhía cnh thn hc ngày cánh chung, ngày sau cùng.

Thánh Phaolô trong thư gi Gíao đoàn Philippe đã viết vvic Chúa Giêsu đưc Thiên Chúa Cha ct nhc đưa lên cao:

„ Ngưi li còn hmình vâng li cho đến ni bng lòng chu chết, chết trên thp gía. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngưi và tng ban danh hiu tri vưt trên muôn ngàn danh hiu. „ ( Pl 2,8-9)

Đc tin vào Chúa Giêsu lên tri ngay vào thi khi đu Kitô giáo đã đưc cáo Giáo phviết trong các bn văn như nơi Giáo phPolykarp thành Smyrna, Justin và Irene thành Lyon.

Tthế kthba sau Chúa Giêsu giáng sinh đã nói đến Chúa Giêsu lên tri trong Hi Thánh công giáo Roma. Đến năm 325 và m 381 da trên nn tng đó, Kinh tin kính các Thánh Tông đvà ng đng Nicea đã viết li thành văn bn tuyên tín:

Lateinisch:

„et resurrexit tertia die secundum scripturas,

et ascendit in cælum,sedet ad dexteram Patris,

et iterum venturus est cum gloriaiudicare vivos et mortuos,

cuius regni non erit finis;

„ Ngày thba Ngưi sng li như li Thánh Kinh. Ngưi lên tri ngbên hu Đc Chúa Cha, và ngưi strli trong vinh quang, đphán xét ksng và kchết, nưc Ngưi skhông bao gi cùng tn.“

Phng vltrng mng kính Chúa Giêsu lên tri có tnăm 383 Gierusalem. Da theo phúc âm Thánh Luca, lmng kính vào ngày thNăm, 40 ngày sau lChúa Giêsu phc sinh, và 10 ngày trưc lĐc Chúa Thánh Thn hin xung.

Theo tp tc nếp sng txưa bên Âu Châu, ba ngày trưc lmng Chúa Giêsu lên tri là ba ngày rưc kiu cu mùa. Khi đi rưc kiu qua cánh đng, qua khu nhà ca sinh sng, kinh cu các Thánh đưc đc xưng xin chúc lành ca Chúa qua li chuyn cu ca các Thánh cho mùa màng, cho đi sng con ngưi.

Gierusalem trên vùng núi cây du có nhà nguyn Chúa Giêsu lên tri. Tương truyn nơi đó ngày xưa Chúa Giêsu đã đng khi lên tri. Trong ngôi nhà nguyn bây githuc Hi Giáo có du vết chân Chúa Giêsu đng còn in trên mt đt khi Ngưi vtri.

Lmng kính Chúa Giêu lên tri là lmng hưng lên tri cao. Tri cao không chi trên cao, nhưng tri che ph, nâng đmt đt.

„ Phi chăng tôi cho rng tôi phi chng đtri, hay tôi nhn ra rng tri che chng đtôi? Ngưi nào tin tưng rng tri che chng đmình, ngưi đó đang gn sát vi nn tng căn bn đi sng ca mình. Và tcăn bn đó, tâm trí đu óc, trái tim tâm hn, chân tay thân thhđưc tdo bng an trong cung cách nếp sng tình liên đi vi mi ngưi.( F. Kamphausen).

LChúa Giêsu lên tri 2016

Lm. Đaminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:3253
Hôm qua:17618
Tuần này:3253
Tháng này59774
Số Lượt Truy Cập:47302404
Số khách đang Online 401