Nhớ về mẹ

CamonHng năm nhiu nưc trên thế gii đu dành mt ngày nhvm, hay còn gi là ngày hin mu, tùy theo tp tc nếp sng văn hóa mi dân tc đt nưc, đn vinh ngưi m.

Nhiu nưc trên thế gii chn ngày chnht thhai trong tháng Năm là ngày nhvm. Trong ngày này nhng ngưi con nhđến vi tâm tình vui mng lòng biết ơn mđã sinh thành dy dgiáo dc mình nên ngưi. Hmang bông hoa hay chn món qùa qúy gía tng mmình, đnói lên lòng vui mng và biết ơn.

Nhng ngưi không còn m, vì mđã qúa vãng vđi sau, cũng nhđến mmình vi lòng thành kính biết ơn, nhđến nhng knim ngày xưa đã cùng chung sng vi mthi thơ u, tui thanh thiếu niên, tui khôn ln đi vào đi, đến nhng thành qa trong đi sng hôm nay là công lao kết qa ca mđã gieo trng vun xi khi xưa cho đi sng ngưi con ngày mai.

Lòng tho hiếu vi mđã sinh thành nuôi dy ngưi con không chsng dy trong ngày nhơn m. Nhưng hình nh, li nói, cchtình yêu thương, slo âu đùm bc săn sóc ca ngưi mcho ngưi con luôn hng như cun phim chiếu li, xut hin trong tâm trí ngưi con mi lúc trong đi sng.

Khi còn nhthơ bé, ngưi con không thhiu đưc tình yêu thương mdành cho nhng ngưi con ca mmình. Nhưng càng ln lên đi vào trưng đi sng, ngưi con càng nhn ra rõ tình yêu ca mkhông phân tán chia ra gia nhng ngưi con, mà nó nhân thêm nhiu ra cho mi ngưi con trong gia đình.

Ngn ngn gian có suy tư: „Phúc đc ti mu Bà ơi!. Phi, tương lai đi sng tinh thn ngưi con là ng trình do ngưi mgóp phn xây dng tcăn bn và nhiu na.

Nhng điu căn bn trong đi sng, như cách gigìn vsinh sch s, cách chào hi ăn nói lphép, biết cm đũa bát ăn ung, cách tm ra mc qun áo, biết đến ngưi khác trong xã hi, đến đo giáo…là do ngưi mun nn chdy cho. Ltt nhiên m không thnào dy cho con mình biết hết tt c. Vì chính bà ng không biết hết tt c. Nhưng là nhng căn bn cho đi sng, và tđó ngơi con hc hi thêm, làm giu thêm cho đi sng qua kinh nghim sng đi.

Tcăn bn đó đi sng ngưi con có chân đà phát trin ln lên đi vào đi. Và ng tcăn bn đó ngưi con không chy dng đi sng thành công cho riêng mình, mà còn cho gia đình con cái hthành lp sau này, cùng cho đi sng chung trong xã hi con ngưi vi nhau.

Ngưi con nào cũng bt đu đi sng tnơi cung lòng ngưi m. Nơi đó ngưi môm p che chnuôi dưng ssng hình hài thân xác cho ngưi con đưc phát trin tmt trng nưc bào thai thành mt con ngưi.

Chưa hết khi ngưi con chào đi, mng luôn bng bế mang con trong lòng mình. Vì lúc đó ngưi con chưa có khng đng ngi, đi đưc. Và đến lúc ngưi con đng lên đi đưc, mng luôn cm tay dt, và mang bng con trên tay mình, khi đôi chân ngưi con mi mt không bưc đi đưc na.

Mlà thy cô giáo đu tiên đi con ngưi. Mhiu con mun gì, dù lúc còn thơ bé ngưi con chưa biết nói. Lúc con bp b, mlà ngưi đu tiên dy con mình nói. Sut nhng tháng năm dài tui thơ bé, con hng nghe mnói. Nhng âm thanh tiếng nói đó ăn rkhc ghi sâu đm trong tâm trí ngưi con. Và đến khi ngưi con theo chu kthiên nhiên To Hóa n đnh bt môi lưi mming phát ra thành tiếng thành li ging gn như ca mmình. Và ri trong sut đi sng, con hc thêm nơi mmình nhiu chnghĩa na. Vì thế n gian có ngn ng: tiếng mđ.

Đến khi em bé cp sách đi hc nhà trưng, vnhà mlà ngưi thúc dc kèm dy con hc bài, dy con tô viết ch, tp đc, làm toán làm bài. Mdy con hc ăn , hc nói, hc gói, hc m.

Nhvm, dù mđã khut núi, hay dù mlà ngưi dân giã quê mùa không văn minh tân tiến, mluôn luôn vn là ngưi mduy nht đi con. Vì thế n gian có xác tín tin tưng: Mi ngưi chcó mt ngưi m.

Mhiu biết con mình không như ngưi khác hiu biết vcon ca m.

Mluôn có trái tim cùng ssuy nghĩ nhn xét rng mbao dung cho ngưi con.  

Mhng quan tâm săn sóc ngưi con trong mi hoàn cnh. Mđưc Tri cao phú ban cho trc giác bén nhy hiu biết nhn ra nhng nhu cu đi sng cho con mình.

Tnơi mchy tuôn ra dòng sa sc sng nuôi sng thân thcùng tinh thn cho ngưi con ca m.

Xin ngưc mt lên Tri cao dâng li tơn Đng To Hóa Càn Khôn đã dng nên ngưi mchúng con tht cao ckdiu tuyt vi.

Chúa Giêsu trên thp gía đã nói li tri trăn Đức mMaria cho Thánh Giaon: Đây là mcon!

Thiên Chúa cũng ban cùng tri trăn ngưi msinh thành dưng dc un nn đi sng cho mi ngưi con: Con phi tho kính cha mcon! ( Điu Răn thbn.)

Xin cúi đu nghn ngào nói lên tâm tình lòng hiếu tho cám ơn mđã sinh thành dưng dc un nn đi sng chúng con ngày hôm qua, hôm nay cùng cho ngày mai.

Ngày nhvm, 08.05.2016

Tng các ngưi mtrn gian


Khách truy cập

Hôm nay:10437
Hôm qua:13833
Tuần này:62653
Tháng này577023
Số Lượt Truy Cập:47241342
Số khách đang Online 235