Đức Chúa Thánh Thần và Giáo Hội Chúa Kitô

hien-xuongHng năm kết thúc mùa mng lChúa Giêsu phc sinh, Giáo Hi mng lĐc Chúa Thánh Thn hin xung.

Theo tiếng Hy Lp cπεντηκοστήμέραpentēkostē hēméra , 50 ngày, lNgũ tun. Theo truyn thng Kitô Giáo lNgũ tun là ltrng ca Kitô giáo mng vào ngày th50. sau Chúa nht lChúa Giêsu Phc sinh. Trong ngày lmng này Giáo hi và toàn thtín hu Chúa Kitô đón mng Đc Chúa Thánh Thn hin xung.

Kinh Thánh tân ưc nơi sách Tông Đcông vthut li, Đc Chúa Thánh Thn ttri cao hin ra ngxung trên Đc M

Maria và các Môn đChúa Giêsu Gierusalem trùng hp vào lSchawuot ca Do Thái giáo cũng là ngày lNgũ tun. (CV 2,1-41).

LSchawuot ca ngưi Do Thái mng vào ngày th50. sau by tun lmng lPassachfest- Lt Qua - LSchawuot cũng ltơn cu mùa, sau khi hđã mng lPassachfest ,và bt đu đến mùa thu hoch hoa qa.

Và Ngày lNgũ tun truyn thng Do Thái tđó trthành lmng kính Đc Chúa Thánh Thn hin xung theo truyn thng Kitô giáo. Và ln đu tiên năm 130 ssách đã chn nói đến lĐc Chúa Thánh Thánh Thn hin xung. Và cũng theo truyn thng lđc Chúa Thánh Thn hin xung vào ngày lNgũ Tun năm xưa Giêrusalem cũng đưc hiu là ngày khai sinh Giáo Hi Chúa Giêsu trn gian.

Trong dòng lch sthi gian, nhng đc tính ca Giáo hi Chúa Giêsu càng hin ra rõ nét hơn:

Gíao Hi Chúa là Cng đoàn, như Cng đoàn ngày lChúa Thánh Thn hin xung, ttp chăm lo vic cu nguyn. Mi ngưi đng tâm nht trí vi nhau trong đc tin vào Chúa. (Cv 4,32).

Giáo Hi Chúa , như trong kinh Tin Kính xưng tng là thánh thin, không phi vì công lao ca Giáo hi, nhưng vì Đc Chúa Thánh Thn là linh hn ssng ca Giáo hi. Đc Chúa Thánh Thn chđưng Giáo hi hưng vChúa Giêsu, Đng là tình yêu.

Gíao hi Chúa là công giáo, vì Phúc âm ca Chúa cho mi dân tc trên hoàn cu. Và vì căn nguyên đó, Giáo Hi đĐc Chúa Thánh Thn ngay tlúc khi đu cho nói tt ccác ngôn ngữu mà mọi người đều hiểu.

Giáo hi Chúa là tông truyn, vì Giáo hi đưc thành lp trên nn tng các Tông Đmôn đdo Chúa Giêsu kêu gi tuyn chn, và nhng giáo hun ca Giáo hi như những khâu mắt zích của si dây xích amók gắn ni lin với nhau không đt đon đưc gìn gichăm sóc cùng phát trin thích nghi do sliên tc ca các vGiáo Hoàng, Giám mc do Giáo Hi ct cphong chc.

Ngoài ra Giáo hi Chúa Giêsu còn mang smng truyn giáo là đc tính căn bn mình na. Tngày lĐc Chúa Thánh Thn hin xung năm xưa Gierusalem, Đc Chúa Thánh Thn hng như đng cơ ca cmáy, không ngng nghtrúc đy hưng dn Giáo hi đng dy lên đưng đi đến tn cùng mi biên gii hình thế đa lý, thi gian thế k, năm tháng, tâm lý nếp sng văn hóa, hoàn cnh tâm tính đi sng con ngưi thuc mi thi đi ca mi dân tc đt nưc trên vũ tr. Như Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ: „ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.“ ( Cv 1, 8).

Chính vì thế Phúc âm ca Chúa đã đưc loan truyn khp nơi. Đi sng Giáo Hi Chúa lan truyn tGiêrusalem sang Roma, sang các vùng lc đa đt nưc bên Âu châu, Á châu, bên Phi châu, bên Mchâu, bên Úc châu.

Giai đon thi đi nào cũng có nhng khiếm khuyết bóng ti li lm ngay trong lòng Giáo Hi.

Nhưng không vì thế mà Giáo hi btan rã sp đ. Trái li, Đc Chúa Thánh Thn hng gìn ging dn Giáo hi xét mình quay trli làm mi xây dng li đi sng Giáo hi như Chúa mun.

Và luôn hng có nhng phê bình chtrích Giáo hi Chúa trn gian hu như vmi khía cnh. Đó cũng là điu tnhiên nơi con ngưi, cùng cũng có khía cnh tt tích cc cn thiết.

Nhưng không phi vì thế mà Giáo Hi bng vào lâm nguy, bị chèn ép đy sang mt góc sng trong lung lc lo shoài nghi vbn cht ca chính mình, hay vi vàng chạy thay đi theo thi đi…

Trái li, đây là dp tt cho Gíao hi (khiêm nhưng) nhìn li chính mình mà sa sai, cy nhvào ơn Đc Chúa Thánh Thn soi sáng. Và như thế có đà sc phn khi phát trin tiến lên cho tt đp, cho đúng ý Chúa mun cùng givng căn tính là nhân chng cho Chúa gia lòng xã hi, và là lương tâm khía cnh luân lý cho con ngưi.

 

LĐc Chúa Thánh Thn hin xung 15.05.2016

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:15126
Hôm qua:18031
Tuần này:15126
Tháng này529496
Số Lượt Truy Cập:47193815
Số khách đang Online 278