Tin Cộng Đoàn

Khoảng Cách

Khoảng Cách


Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình,…

Thầy là Đường, là sự Thật và là sự Sống

Thầy là Đường, là sự Thật và là sự Sống

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟑, 𝟐𝟔-𝟑𝟑; 𝐆𝐚 𝟏𝟒, 𝟏-𝟔.

Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người và ban ơn bất tử, như một đặc ân ngoại nhiên,…

Vâng Lời Thiên Chúa

Vâng Lời Thiên Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟐, 𝟐𝟒-𝟏𝟑:𝟓; 𝐆𝐚 𝟏𝟐, 𝟒𝟒-𝟓𝟎.

Lời Thiên Chúa khác xa lởi con người. Lời Thiên Chúa bất biến, vĩnh cửu, đúng cho mọi thời đại, đầy…

Đôi dòng mến nhớ QUAN BÁC GIOAN TRẦN CÔNG NGHỊ

Đôi dòng mến nhớ QUAN BÁC GIOAN TRẦN CÔNG NGHỊ

Từ mấy tuần qua, khi được tin Quan Bác (tiếng gọi thân thương của anh em trong nhà đạo Phát Diệm) Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc Vietcatholic, đang trong cơn nguy tử sau một…

Nỗi Lòng Người Chăn Chiên

Nỗi Lòng Người Chăn Chiên


Tình thương thúc đẩy, chàng chuẩn bị lương thực, với cây gậy gỗ, chàng dẫn chiên lên đường. Ðường lên núi chỉ có mình chàng. Trên trườn núi mênh mông, chàng tiếp tục đi, can…

Khách truy cập

Hôm nay:4063
Hôm qua:13792
Tuần này:61224
Tháng này28787
Số Lượt Truy Cập:42800099
Số khách đang Online 375