Mấy tuần trước tôi tình cờ đọc được tin trong một trang Web nào đó hình như là trang Liên Đoàn Công Giáo thì phải, là nhà dòng nữ tu Celitinnen zur hl. Maria tại…