CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TỪNG NGÀY.
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.
HỘI NGỘ CÙNG MẸ SỐNG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH.
(THĂNG TIẾN HÔN NHÂN, LIÊN MINH THÁNH TÂM, HIỀN MẪU...)

I. TRÁCH NHIỆM
1) Quý Cha đặc…