Tin Cộng Đoàn

Nếu tôi là bạn

Nếu tôi là bạn


Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu…

Được cứu nhờ đức tin

Được cứu nhờ đức tin

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗡𝗮̆𝗺 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟮𝟮, 𝟭-𝟭𝟵; 𝗠𝘁 𝟵, 𝟭-𝟴.
Đức tin hết sức cần thiết cho con người, bởi lẽ nhờ đức tin con người quy phục và phó…

Sứ vụ Gioan

Sứ vụ Gioan

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗡𝗮̆𝗺 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡, 𝗻𝗮̆𝗺 𝗟𝗲̉
𝗟𝗲̂̃ 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗚𝗶𝗼𝗮𝗻 𝗧𝗮̂̉𝘆 𝗚𝗶𝗮̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗜𝘀 𝟰𝟵, 𝟭-𝟲, 𝗖𝘃 𝟭𝟯, 𝟮𝟮-𝟮𝟲; 𝗟𝗰 𝟭, 𝟱𝟳-𝟲𝟲. 𝟴𝟬.
Nhìn vào vũ trụ vạn vật ta thấy mọi sự được…

Chiếc lá hoàn mỹ

Chiếc lá hoàn mỹ

Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta…

Sự ra đời của một người Mẹ

Sự ra đời của một người Mẹ


Đứa con đầu lòng của tôi, một cháu gái, ra đời ngày 27-7-2002. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh cháu. Tôi đọc sách và các bài báo viết về…

Thiên Chúa toàn năng

Thiên Chúa toàn năng

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗦𝗮́𝘂 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟳, 𝟭, 𝟵-𝟭𝟬. 𝟭𝟱-𝟮𝟮; 𝗠𝘁 𝟴, 𝟭- 𝟰.
Thiên Chúa Toàn Năng, Toàn Trí vô song. Sự khôn ngoan của Ngài vượt bậc trên tất…

Sống xứng danh hiệu Kitô Hữu

Sống xứng danh hiệu Kitô Hữu

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗧𝘂̛ 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗟𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟱, 𝟭-𝟭𝟮. 𝟭𝟳-𝟭𝟴; 𝗠𝘁 𝟳, 𝟭𝟱-𝟮𝟬.
Có những ngưởi có đạo sống đạo thật tốt, nêu gương tốt lành cho những người khác, họ là…

Khách truy cập

Hôm nay:12797
Hôm qua:22897
Tuần này:115170
Tháng này35694
Số Lượt Truy Cập:36727715
Số khách đang Online 237